'Make Finance Pay': internationale actiedag 19 mei 2010

make_finance_payPersbericht

Op 19 mei werd in verschillende Europese steden actie gevoerd voor een strakkere regulering van de financiële sector. Een jaar na de ‘grootste financiële crisis sinds de jaren 30’ en de eerste paniekvergaderingen van de G-20, bezondigt de financiële sector zich nog steeds aan hetzelfde wangedrag. De crisis in Griekenland en de Eurozone etaleert het weer allemaal: het opzetten van verdachte financiële constructies, muntspeculatie , onverantwoord gedrag van niet altijd even ‘onpartijdige’ rating agencies. Voorlopig reageert de EU met een financiële buffer van 750 miljard euro. Dat is veel geld , maar geen regulering.

Men moet nu dringend echte maatregelen gaan nemen en de speelruimte van de groten in de financiële sector drastisch inperken.
De Financiële Transactie Taks (FTT) die nu maar eens echt op de rails moet worden gezet, is geen wondermiddel. De taks is ook voor ons maar één van de vele instrumenten in het brede gamma dat we in de aanpak van financiële crisissen nodig hebben. Maar het is wel een uitstekend instrument. Het is technisch haalbaar. Het kan vrij snel en door afzonderlijke landen en landengroepen, zoals de Eurozone, worden toegepast. Het kan helpen om kapitaalbewegingen meer op de langere termijn te richten dan op het dagelijks heen-en-weergeflits. En de taks kan heel veel geld opbrengen voor ontwikkeling en de financiering van de Global Public Goods (Mondiale Publieke Goederen zoals water, onderwijs, gezondheidszorg).

De steun van ngo’s, internationale netwerken en vakbonden is groter dan ooit. Het wordt hoog tijd om al die steun ook te bundelen  rond één gezamenlijk voorstel en gezamenlijke actie. Om druk te zetten op de G-20 (juni 2010) en de FTT stevig aan bod te doen komen in de VN-conferentie over de millenniumdoelen (september 2010).


Voor meer info:

  • Eline Strik  , persverantwoordelijke 11.11.11 - 0477 31 81 60
  • Rudy De Meyer, beleidsdienst 11.11.11 - 02 536 11 61
  • Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen: eric.goeman@attac.be - 0476 99 07 14
Bekijk het filmpje over de Robin Hood-taks:

Deel dit artikel