Meeleven met Tibetaans Instituut en Boeddhistische Unie in België


Persbericht
maandag 7 februari 2005

Aan de vrienden van het Tibetaans Instituut en de Boeddhistische Unie in België.

Pax Christi Vlaanderen leeft intens mee met jullie bij de totaal onverwachte afgelasting van het bezoek van de dalai lama. Veel leden en sympathisanten van Pax Christi Vlaanderen zagen uit naar dit bezoek dat in het teken stond van de interlevensbeschouwelijke dialoog en het vredelievend samenleven in een geest van actieve geweldloosheid en verzoening.

Pax Christi Vlaanderen kan zich niet neerleggen bij de uitleg van Minister De Gucht van Buitenlandse Zaken. Het bezoek van koning Albert II aan China in diezelfde periode hoefde geen probleem te zijn voor de diplomatieke relaties tussen België en China. Integendeel, het kon zelfs een unieke gelegenheid worden om de onwettige bezetting van Tibet door China op de agenda te plaatsen.

Pax Christi Vlaanderen vreest dat de economische belangen in deze kwestie eens te meer zwaarder doorwegen dan de zaak van de mensenrechten en de vrede. Het is natuurlijk handig de verantwoordelijkheid volledig te leggen bij de vrije beslissing van de dalai lama zelf. Pax Christi Vlaanderen vindt dit zeer bedenkelijk en zal al het mogelijke blijven doen opdat ons land een eerlijker en consequenter politiek van eerbied voor de mensenrechten en van vrede zal volgen.

Jo Hanssens
voorzitter
Pax Christi Vlaanderen
Italiëlei 98a
B-2000 Antwerpen
tel.: 03 225 10 00
fax: 03 225 07 99
mobiel: 0499 19 66 52
www.paxchristi.be

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel