Migratiemythes: Fact Check

Migratiemythes: Fact Check

Het huidige vluchtelingen- en migratiebeleid is te veel gebaseerd op veronderstellingen die weinig tot niet gefundeerd zijn. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Migratiecoalitie.

Vanaf deze week publiceert de Migratiecoalitie 'Het Migratierapport- Migratiemythes: Fact check'.

We toetsen drie grote migratiemythes aan de werkelijkheid. In welke mate bepalen deze mythes het Belgische beleid en wat zijn de gevolgen? We sluiten elk dossier af met aanbevelingen voor de beleidsmakers.

mythe3 

cover mythe3

De aanwezigheid van migranten wordt vaak als een sociaal-economische bedreiging aangevoeld. Dit manifesteert zich in uitspraken zoals ‘We kunnen de ellende van de wereld niet opvangen’ of ‘we kunnen het OCMW van de wereld niet zijn’.

Uit een onderzoek van het onderzoeksbureau IPSOS van augustus 2015 blijkt dat de meeste Belgen (61%) vinden dat er te veel migranten in ons land verblijven en dat migratie nefast is voor de Belgische economie.Deze gedachten en uitspraken worden echter amper beargumenteerd met feiten en cijfers, wat de aanwezigheid van mythen en veronderstellingen doet vermoeden. Nochtans vormen deze veronderstellingen in veel Europese landen wel de basis voor een streng migratiebeleid ten aanzien van nieuwkomers.

In dit hoofdstuk kijken we naar de impact van migratie op België.

Is het nodig om sociale rechten van migranten in te perken om de samenleving en onze sociale zekerheid in stand te houden? Vormt migratie effectief een bedreiging voor ons sociaal-economische systeem? En is het zinvol om sociale rechten af te schermen van bepaalde groepen migranten?

 

mythe2

cover mythe2Het Europese grenzenbeleid staat hoog op de politieke agenda. De migratie langs de ‘Balkanroute’ die sinds de zomer van 2015 piekt en de aanhoudende binnenkomst van migranten langs Middellandse Zeeroutes zorgt voor een verhoging en verscherping van de grensbewaking en het plaatsen van grenshekken tussen verschillende EU-lidstaten. Tegelijk wordt gepleit voor een nieuwe versterking van de Europese buitengrenzen.

Grenscontroles en fysieke grenzen zijn slechts één aspect van een migratiebeleid van ‘gesloten grenzen’. Naast deze fysieke grenzen zijn er ook heel wat onzichtbare barrières of papieren grenzen waarmee landen de toegang tot hun grondgebied beperken. Strenge visumvoorwaarden zijn vaak de eerste grenzen waar migranten op botsen. Ook deze komen in dit dossier aan bod.

‘We moeten onze buitengrenzen versterken en meer investeren in grenscontroles om de migratiegolven tegen te gaan.’ Het lijkt al jaren gemeengoed bij heel wat politici. Maar klopt dit wel?

In dit dossier nemen we deze stelling onder de loep: is dit waarheid of mythe? Net als in het eerste hoofdstuk kijken we eerst naar wat onderzoek ons leert. Kan men migratie stoppen door de zichtbare en onzichtbare grenzen hoger op te trekken? We gaan na welke gevolgen daaraan verbonden zijn. We kijken naar de kost zowel op menselijk als financieel vlak. Vervolgens bestuderen we het Belgische beleid. In welke mate zijn de Belgische beleidsmakers doordrongen van deze gedachte en streven ze die na in hun beleid? En ook daar weer, wat zijn de gevolgen daarvan? We sluiten dit dossier af met aanbevelingen voor de beleidsmakers.

 

 

mythe1

cover mythe1

Ontwikkelingssamenwerking inschakelen om migratie te bestrijden is geen slimme keuze. Op lange termijn klopt het dat ontwikkeling migratie doet krimpen, maar dit is een proces van generaties. Uit onderzoek blijkt zelfs dat in eerste instantie het omgekeerde gebeurt: hoe meer ontwikkeling, hoe meer migratie.

Daarom is het verstandiger om de gunstige impact op ontwikkeling die migratie kan hebben te versterken. Zo wordt migratie een deel van de oplossing. Denken we bijvoorbeeld aan arbeidsmigratie en het geld dat vele migranten opsturen naar hun herkomstlanden wat de ontwikkeling ter plaatse stimuleert.

Wereldwijd sturen migranten vandaag 436 miljard naar het thuisfront, drie keer de wereldwijde officiële ontwikkelingshulp. Die geldstroom wordt helaas deels afgeroomd door bedrijven als Western Union en Moneygram die tot 12% aan transactiekosten vragen. Een goede maatregel zou dan ook zijn deze kosten te beperken tot 3%.

Het Belgisch beleid lijkt deze mythe te ondersteunen. Hoewel er in het departement ontwikkelingssamenwerking werk gemaakt werd van een degelijke visie op migratie werd de koppeling tussen ontwikkelingssamenwerking en het tegengaan van migratiestromen wel gemaakt in het regeerakkoord.

11.11.11 DOOR:

Over de Migratiecoalitie

11 11 11, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, ORBIT vzw, Samenlevingsopbouw Brussel en Vluchtelingenwerk Vlaanderen vormen samen de migratiecoalitie

Samen willen we een ander en constructief geluid laten horen in het migratiedebat.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels