Minister Dewael draait de bevolking een rad voor de ogen

 

Vrijdag vertrekt minister van Binnenlandse zaken Patrick Dewael naar Denemarken om er meer te horen over de Deense koppeling tussen ontwikkelingssamenwerking en het migratiebeleid. Hij wil er gaan leren hoe landen die uitgeprocedeerde asielzoekers vanuit Denemarken vlotjes aannemen, een bonus krijgen uit het budget van ontwikkelingssamenwerking. Voor landen die niet meewerken gaat de geldkraan dicht.
11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen verzetten zich tegen de intentie om het budget van ontwikkelingssamenwerking ten dienste te stellen van het migratiebeleid van Binnenlandse Zaken. Wie beweert dat alleen ontwikkelingssamenwerking
migratie kan verhinderen, draait de bevolking een rad voor de ogen
.


Het is niet de eerste keer dat minister Dewael gretig inpikt op de nieuwe trend om ontwikkelingssamenwerking te koppelen aan het migratiebeleid. In 2003 lanceerde hij het voorstel om ontwikkelingssamenwerking met landen als Congo afhankelijk te maken van hun inspanningen om vluchtelingenstromen in te dijken, of uitgeprocedeerde asielzoekers opnieuw op te vangen. Ontwikkelingslanden financieel straffen of belonen omdat ze al dan niet meewerken aan het verwijderingbeleid van de Minister zal echter geen
zoden aan de dijk brengen voor de grondoorzaken van (gedwongen) migratie.


Minister Dewael  weigert blijkbaar in te zien dat ontwikkelingssamenwerking werkt aan een structurele verbetering van de levensomstandigheden maar tegelijk een beperkte impact heeft op milieurampen, lage grondstoffenprijzen, conflicten, enz. Dat is een kwestie van internationale politiek.
Ontwikkelingssamenwerking probeert hierop invloed uit te oefenen, maar zij is niet de enige actor. Een louter lineair verband leggen tussen migratiebeleid en ontwikkelingssamenwerking is dus een te simplistisch discours.


Vluchtelingenstromen veranderen bovendien, en ontwikkelingssamenwerking kan zich niet telkens op nieuwe landen richten, afhankelijk van het migratiebeleid van Binnenlandse Zaken. Dit zal de steun aan de partnerlanden nog meer versnipperen.
Ontwikkelingssamenwerking moet streven naar structurele samenwerkingsverbanden.  Het ontwikkelingsbeleid- en budget moet niet worden gebruikt om de armste landen onder druk te zetten maar om structureel en in samenwerking met het partnerland te werken aan ontwikkeling. BelgiĆ« zou veel beter positieve signalen geven en veel meer
investeren om de armste landen te helpen  vluchtelingencrisissen die zich op hun grondgebied voordoen op te vangen.


Dat de Minister uitgerekend in Denemarken de mosterd gaat halen is
meer dan verontrustend. Het extreem strenge migratie- en asielbeleid van de regering Rasmussen, op het randje van wat volgens het internationaal recht toelaatbaar is, kan voor 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen niet het te volgen voorbeeld zijn.


Koepel van Vlaamse Noord- Zuidbeweging  - 11.11.11
Vluchtelingenwerk Vlaanderen


Meer informatie:
Soumaya Zaougui, Studiedienst 11.11.11, 0479/396/594
Pieter De Gryse, Vluchtelingenwerk Vlaanderen,  0478/444/121

 

Deel dit artikel