Naar een gemeenschappelijk Europees asielstelsel tegen 2012

Op 15 juli vindt te Brussel in het kader van het Belgisch voorzitterschap een informele raad Binnenlandse Zaken en Justitie plaats. Aan de ministers wordt de volgende cruciale vraag gesteld: hoe denken ze tegen 2012 te komen tot een gemeenschappelijk Europees asielstelsel?

Het asielbeleid van de lidstaten van de Europese Unie verschilt nu immers nog steeds zeer sterk. Zo maak je in het ene land als vluchteling grote kans op bescherming, in het andere is die kans quasi nihil: in Malta wordt 66% van de aanvragers in eerste aanleg als vluchteling erkend, in Griekenland bedraagt dit erkenningpercentage slechts 1%.

Een gemeenschappelijk Europees asielstelsel kan ervoor zorgen dat vluchtelingen overal binnen Europa dezelfde broodnodige bescherming kunnen genieten. In 2009 gingen de lidstaten, in het Stockhholmprogramma, het engagement aan om dit gemeenschappelijk stelsel te realiseren tegen 2012.

Deze datum nadert snel en de lidstaten staan nog zo goed als nergens. Het is dan ook belangrijk dat België van asiel één van de speerpunten van haar voorzitterschap heeft gemaakt.

ECRE, de Europese koepel van vluchtelingenorganisaties waarvan Vluchtelingenwerk Vlaanderen actief lid is, heeft steeds een gemeenschappelijk asielstelsel ondersteund, op voorwaarde dat dit Europees asielbeleid kwaliteit en een duurzame bescherming hoog in het vaandel draagt .

Voor ECRE bestaat een gemeenschappelijk Europees asielstelsel uit vier blokken: harmonisatie van de asielwetgeving, een Europees Asielondersteuningsbureau, hervestiging en het garanderen van een effectieve toegang van asielzoekers tot bescherming.

In een memorandum aan de Belgische overheid, als voorzitter van de EU, doet ECRE een aantal concrete aanbevelingen over de vier blokken. Een greep uit deze aanbevelingen:

  • Zoek een consensus over de nood aan een tijdelijke opschorting als deel van het Dublinmechanisme. Dit mechanisme bepaalt welk land binnen de EU als enige bevoegd is voor de behandeling van een asielaanvraag (meestal het eerste land waar een asielzoeker de EU is binnengekomen). In sommige Europese landen worden asielzoekers echter niet of onvoldoende beschermd; ze dreigen het slachtoffer te worden van een falend asielbeleid. EU-instellingen moeten op dat moment kunnen tussenkomen opdat het Dublinmechanisme tijdelijk kan worden opgeschort.
  • Promoot het principe dat de opsluiting van asielzoekers enkel een laatste oplossing kan zijn, nadat minder ingrijpende middelen werden toegepast. Detentie kan enkel in een beperkt aantal gevallen.
  • Ondersteun het feit dat vluchtelingenorganisaties een betekenisvolle rol kunnen spelen in het Europees Asielondersteuningsbureau (verbetert de samenwerking en ondersteuning tussen de verschillende Europese lidstaten)
  • Zoek naar een akkoord over het Europese Resettlementprogramma (vluchtelingen uitnodigen in ons land wanneer ze in het eerste land waar ze bescherming zochten niet beschermd worden), zodat dit programma zo snel mogelijk van start kan gaan.
    In september organiseert de Belgische voorzitter een Ministeriële Asielconferentie, die hopelijk voor een nieuwe impuls zal zorgen.

Perscontact: Eef Heylighen – 0473 88 65 97
http://www.vluchtelingenwerk.be

Deel dit artikel