Nieuwe opvangwet zet nog meer asielzoekers op straat

logo Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Een ruime meerderheid keurde deze middag een wijziging van de Opvangwet goed in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer. Daarmee beweren de parlementsleden dat ze de crisis in de opvang van asielzoekers oplossen. Deze crisis duurt nu al drie jaar en zette al meer dan 10.000 asielzoekers zonder begeleiding op straat. 'Maar de nieuwe wet biedt geen oplossingen. Integendeel, door deze wetswijziging worden er nog meer asielzoekers op straat gezet zonder opvang en begeleiding. Een schending van hun mensenrechten dus,' zegt Els Keytsman directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De nadruk die vroeger lag op materiële hulp en begeleiding lijkt nu te komen liggen op een beleid van uitsluiting. De nieuwe wet schrapt het recht op opvang en begeleiding voor een aantal categorieën van asielzoekers.

De opvang voor asielzoekers wordt beperkt tot de behandeling van de eerste asielaanvraag. 'Opvang tijdens de tweede asielaanvraag wordt enkel mogelijk indien de aanvraag eerst in aanmerking wordt genomen. Ook asielzoekers in beroepsprocedure bij de Raad van State (*) worden uitgesloten van de opvang en begeleiding. Het uitsluiten van deze categorieën van asielzoekers ontneemt hen hun recht op een menswaardige opvang,' zegt Keytsman.

Het uitsluiten van de categorie van asielzoekers in procedure bij de Raad van State zal bovendien slechts een beperkte impact hebben op het opvangnetwerk. De personen in de procedure bij de Raad van State maken nog slechts ongeveer één procent uit van het totale aantal begunstigden van de opvang.

'Het schrappen van opvang vanaf de tweede asielaanvraag zorgt er ook voor dat mensen die echt nood hebben aan onze bescherming voor een tijd op straat belanden. In 2010 werd immers 58% van de tweede en meerdere asielaanvragen overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Wat betekent dat die aanvragen wel degelijk gegrond zouden kunnen zijn,' zegt Keytsman.

'Geen opvang betekent ook geen enkele begeleiding. De overheid verliest deze mensen dus volledig uit het oog. Hoe willen de parlementsleden dan dat deze asielzoekers een eventuele afwijzing van hun asielaanvraag aanvaarden en werken aan hun terugkeer?' besluit Keytsman.(*) De Raad van State gaat niet in op het verhaal van de asielzoeker maar gaat enkel na of hun asielprocedure volgens de wet gebeurd is. Dit is de laatste kans voor asielzoekers om hun zaak te laten heropenen en zo eventueel nog bescherming te kunnen krijgen in ons land. Weinig asielzoekers slagen er in hun zaak door de Raad van State te laten onderzoeken.

Perscontact: Persmedewerker Vluchtelingenwerk Eef Heylighen – 0473 88 65 97

Vluchtelingenwerk DOOR:

Deel dit artikel