Onze publicaties

Onze publicaties

Hoe organiseer ik een wereldfeest? Wat zijn de fundamenten voor een goed beleid? Waar vind ik voorbeelden om een subsidiereglement te schrijven? Hoe werk ik samen met andere verenigingen in mijn gemeente? Je vindt het antwoord in onze publicaties.

De gemeente en de wereld

Bert Janssens, Daan Janssens, Jan Verschueren

Onze wereld is voortdurend in beweging, niet enkel letterlijk maar ook figuurlijk. Dat hebben we de voorbije jaren meer dan ooit gemerkt.

Globalisering, migratie, klimaatverandering, financiële crisis – het zijn maar enkele van de vele relatief nieuwe tendensen die een immense impact hebben op onze samenleving. Dit maakt dat gemeentebesturen hun beleid inzake ontwikkelingssamenwerking op de korrel nemen en op actieve wijze gaan herbekijken.

Dit boek werd geschreven door een werkgroep van mensen uit de praktijk. Het is bedoeld om te inspireren, aan te zetten tot reflectie en het debat aan te zwengelen.

 

Handleiding voor een lokaal Noord-Zuidbeleid in 14 fiches

 

Gemeenten ondersteunen 4de-pijlerinitiatieven

Gemeenten worden steeds meer aangesproken door burgers die bezig zijn met een eigen project in het Zuiden. In deze brochure worden een vijftigtal subsidiereglementen van Vlaamse gemeenten doorgelicht.  Gesprekken met schepenen, ambtenaren en lokale GROS-medewerkers leveren een schat aan ervaringen.

Welke projecten zijn waardevol om te steunen? Volgens welke criteria beoordeel je ze? En welke instrumenten heeft een gemeente om na te gaan of de toelagen ook goed besteed worden? Hoe organiseer je als gemeente best de verdeling van subsidies? En wat wil de gemeente bereiken met haar ontwikkelingsbeleid?

In veel gemeenten wordt hierover levendig gedebatteerd binnen de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).

De brochure verscheen bij uitgeverij Politeia in de reeks 'Noord-Zuid voor lokale besturen'. (Met Bijlage 1: Voorbeeld Aanvraagformulier voor gemeentelijke Noord-Zuidsubsidies, Bijlage 2: Organisatiefiche).

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels