Oproep tot klimaatrechtvaardigheid

droogte water Kenia dieter telemans[Foto: Kenia©Dieter Telemans]


CIDSE-directeurs reageren op IPCC-rapport (*)

Vorige week vrijdag publiceerde het VN klimaatpanel een nieuw rapport over de klimaatverandering. Naar aanleiding daarvan verspreiden de directeurs van 17 katholieke ontwikkelingsorganisaties in Europa, Canada en de VS volgend standpunt.

Wij, de directeurs van 17 katholieke ontwikkelingsorganisaties die in meer dan 100 landen samenwerken voor minder armoede en meer sociale rechtvaardigheid, reageren op de publicatie van het laatste rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering) met een oproep tot klimaatrechtvaardigheid.

Het IPCC-rapport dat vorige vrijdag werd vrijgegeven maakt nog maar eens duidelijk dat klimaatverandering een onloochenbaar feit is, en dat het veroorzaakt wordt door mensen. Het rapport bevestigt wat wij dagelijks zien in ons werk met kwetsbare gemeenschappen: de klimaatverandering raakt de armste bevolkingsgroepen het meest hoewel zij het minst hebben bijgedragen tot het probleem.

De tijd van twijfel, kortzichtige beslissingen en eigenbelang is al lang versteken. Als we geen actie ondernemen die overeenstemt met de urgentie van de klimaatcrisis en als we de uitstoot, die de klimaatverandering veroorzaakt, niet drastisch verminderen, dan zal de temperatuurstijging tegen het einde van deze eeuw ruim hoger liggen dan de internationaal aanvaarde drempel van 2°C. Dit brengt zowel kwetsbare bevolkingsgroepen als de totale wereldgemeenschap in gevaar.


Oproep

Daarom roepen we de regeringen op om dringend actie te ondernemen. We roepen hen op om onze op fossiele brandstoffen gebaseerde economieën om te vormen tot koolstofarme gemeenschappen, en om terzelfdertijd ontwikkelingslanden financieel en technisch te steunen bij hun inspanningen om het hoofd te bieden aan klimaateffecten en bij de uitwerking van duurzame ontwikkelingsmodellen.

Wereldleiders moeten dringend beleidsmaatregelen nemen die de klimaatproblematiek aanpakken en die ervoor zorgen dat ontwikkelingsinspanningen en de mensenrechten niet worden bedreigd. In het VN-klimaatoverleg is het absoluut noodzakelijk dat alle landen constructief meewerken om een ambitieuze en eerlijke klimaatovereenkomst te bereiken, waarbij de ontwikkelde landen, de grote veroorzakers van de klimaatverandering, het voortouw nemen.

We doen ook een beroep op alle wereldburgers: we all need to live more simply so that all humans can simply live. Als wij allemaal een beetje eenvoudiger leven, kunnen alle mensen gewoon leven.

Als leiders van organisaties die geïnspireerd zijn op het christelijk geloof, bevestigen wij opnieuw een sterk engagement om het welzijn veilig te stellen van iedereen binnen Gods schepping, in het bijzonder het welzijn van de armen en kwetsbaren.(*) CIDSE is een internationaal netwerk van 17 katholieke organisaties voor ontwikkelingssamenwerking uit Europa en Noord-Amerika.

Het gaat over Broederlijk Delen (België), CAFOD (Engeland en Wales), CCFD (Frankrijk), Center of concern (VS), Cordaid (Nederland), Development and Peace (Canada), Entraide et Fraternité (België), eRKO (Slovakije), Fastenopfer (Zwitserland), FOCSIV (Italië), FEC (Portugal), Fondation Bridderlech Deelen (Luxemburg), KOO (Oostenrijk), Manos Unidas (Spain), MISEREOR (Duitsland), SCIAF (Schotland), Trocaire (Ierland).

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel