Partner van Broederlijk Delen op VN-klimaattop in New York

Lees ook:

Rechtvaardig klimaatverdrag nog veraf

Van 20 tot 24 september 2009 organiseren de Verenigde Naties een klimaattop in New York. De aanwezige staatshoofden en regeringsleiders zullen er van gedachten wisselen over het thema klimaatverandering. Deze ‘klimaatvierdaagse’ geldt als directe voorbereiding van de grote klimaattop in de Deense hoofdstad Kopenhagen, eind dit jaar.

Gemeenschappelijke delegatie

Caritas Internationalis en CIDSE, de twee grootste internationale katholieke netwerken voor nood- en ontwikkelingshulp, hebben een gemeenschappelijke delegatie afgevaardigd. Elizabeth Peredo, directeur van Fundacion Solon, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen in Bolivia, treedt op als één van de woordvoerders van de delegatie. Vanuit haar werk is ze de geschikte persoon om bij de Verenigde Naties de stem van het Zuiden te vertolken: ‘Ik zie de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering in mijn dagelijks werk. Neem nu de kleine landbouwers in de hoogvlakten van de Andes. Ze moeten strijd leveren om te overleven terwijl de smeltende gletsjers de opbrengst van hun oogsten bedreigen. Ik verwacht van de wereldleiders dat ze aan hen en aan de arme mensen wereldwijd het signaal geven dat er hoop is op een betere toekomst.’

Situatie in het Zuiden is dramatisch

Vandaag in Bangladesh moeten een visser en zijn familie verhuizen door het stijgende zeeniveau. Vandaag in Ethiopië kan een kleine boerin haar familie niet meer voeden omdat de oogst te mager is door de toenemende droogte. Vandaag heeft een kind in het Braziliaanse regenwoud weinig kans om te leven zoals zijn voorvaders door de snelle ontbossing en de veranderende regenval. Vandaag zeggen we: het is tijd voor een rechtvaardig klimaatakkoord.

Oog voor de noden van de armsten

De afvaardiging in New York bestaat uit vertegenwoordigers van Caritas Internationalis en CIDSE, van kerkleiders en klimaatdeskundigen uit Noord en Zuid. Zij willen de regeringsleiders en staatshoofden vragen om nieuwe, moedige klimaatafspraken te maken en oog te hebben voor de noden van de armsten. Meer nog! Het wordt hoog tijd dat de meest kwetsbaren niet als buitenstaanders bekeken worden, maar actief bij de klimaatgesprekken betrokken worden. De delegatie roept de regeringsleiders ook op om in Kopenhagen zelf aanwezig te zijn.

Voor meer informatie:
Tekst uit onze campagnekrant (pdf)
Verklaring voor een rechtvaardig klimaatakkoord -engels (pdf)

Deel dit artikel