Persbericht: Dexia financiert de kolonies: 40 keer 'onvoldoende' voor de beheerders van de groep

Op 13 mei lichtten de beheerders van de Dexia Groep de financiering door Dexia van de Israëlische kolonies in Palestina toe.

De verklaring van Dhr. Jean-Luc Dehaene werd beoordeeld in een artikel op de website van intal. Omdat de toelichting onvoldoende was hebben de lid-organisaties van het platform "Israël kolonisieert - Dexia financiert" besloten om de campagne verder te zetten. Om dit aan Dhr. Jean-Luc Dehaene en Dhr. Pierre Mariani, respectievelijk voorzitter van de Raad van Bestuur en Afgevaardigd Bestuurder, kenbaar te maken stuurden 40 organisaties een aangetekend schrijven.

In de brief maken de organisaties duidelijk waarom ze niet tevreden zijn en herinneren ze Dexia aan hun eisen. In de komende maanden zal het platform zijn acties verder zetten om de druk op Dexia verder op te voeren. Ze hopen dat Dexia positief zal antwoorden op de eisen en eindelijk de nodige maatregelen zal nemen om definitief alle banden met de Israëlische bezetting van Palestina te verbreken.

U kan hier het aangetekend schrijven downloaden.

Indien uw organisatie bij de campagne wil aansluiten, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mario Franssen - 02/209.23.50.

Deel dit artikel