Persbericht Vluchtelingenwerk: Regering faalt 10.000 keer

logo Vluchtelingenwerk VlaanderenCrisis opvang asielzoekers kent nieuw dieptepunt
Vandaag zette Fedasil (het Federaal Agentschap voor asielzoekers) voor de 10.000ste keer een net aangekomen asielzoeker op straat. Na drie jaar opvangcrisis is het daarmee duidelijk dat de regering er niet in slaagt asielzoekers te beschermen. Elementaire basisrechten als opvang en begeleiding waar ze als mens en bij wet recht op hebben, worden elke dag flagrant geschonden. 'Zonder noodmaatregelen stevenen we regelrecht af op een humanitaire crisis' zegt Els Keytsman, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Daarom trekken 21 middenveldorganisaties, verenigingen en vakbonden aan de alarmbel.

Vandaag bereikte de opvangcrisis die al drie jaar woedt in ons land een nieuw dieptepunt: Fedasil deelt voor de 10.000ste keer een document "niet-toewijzing" uit aan een pas aangekomen asielzoeker. 'Dit betekent dat er geen plaats is in het opvangnetwerk waardoor heel wat mannen, vrouwen en kinderen op straat terecht komen zonder begeleiding. Dat is gewoon onmenselijk voor de mensen die in hun thuisland vaak bedreigd werden, een gevaarlijke vlucht achter de rug hebben, en voor een vermoeiende asielprocedure staan,' zegt Keytsman.

De regering kijkt de andere kant op terwijl oplossingen dringend nodig zijn. 'Het eerlijk spreiden van asielzoekers die al lang in het opvangnetwerk verblijven over gemeenten kan een snelle oplossing zijn. Zo komt er vrij vlug plaats vrij voor asielzoekers die pas aankomen. En kan het opvangnetwerk recupereren van de oververzadiging,' zegt Keytsman. De federale regering blijft deze noodoplossing afwijzen, ook al vroeg onlangs ook de Brusselse regering erom.

Ondertussen worden er bijna dagelijks asielzoekers, ook kinderen, op straat gezet. Zonder begeleiding, fatsoenlijke maaltijden, zekerheid,... kortom ze worden aan hun lot overgelaten. 'Onaanvaardbaar,' zegt Keytsman. 'Als de regering een spreidingsbeleid blijft weigeren, dan kan ze de humanitaire crisis enkel nog afwenden met volgende noodmaatregelen.'

  • Snel openen van nieuwe noodopvangplaatsen, met kwaliteitsvolle sociale en juridische begeleiding en
  • een mechanisme om de asielinstanties op flexibele wijze te versterken. Dit om snel extra personeel aan te werven zodat de achterstand in de behandeling van de asielaanvragen wordt weggewerkt. Zo kunnen meer mensen sneller de opvang verlaten.

Daarbij mogen we de vele asielzoekers die nog steeds op straat leven niet vergeten. Het is belangrijk dat de mensen die van Fedasil geen opvangplaats kregen (een 'niet-toewijzing') wel in het opvangnetwerk worden opgenomen. Want vandaag beschouwt Fedasil deze mensen niet langer als doelpubliek, en kunnen ze nooit meer terecht in een opvangcentrum. Zij kunnen in theorie met hun niet-toewijzing naar een OCMW maar daar worden ze bijna altijd geweigerd, waarna ze op straat belanden.

Door deze mensen toch op te vangen, vermijden we dat ze naar de arbeidsrechtbank moeten. Die legt dan dwangsommen op voor elke dag dat een asielzoeker op straat moet leven. Asielzoekers hebben nood aan opvang en begeleiding, niet aan dwangsommen.

Perscontact: Eef Heylighen (persmedewerker Vluchtelingenwerk) – 0473 88 65 97

Vluchtelingenwerk DOOR:

Deel dit artikel