Peruaanse indianen bezetten petroleumbedrijf

peru amazone protestactie indianen P1050642

De Kichwa-gemeenschappen in het Peruaanse Amazonegebied hebben een deel van de installaties van het petroleumbedrijf Pluspetrol bezet en de rivier waarlangs het bedrijf wordt bevoorraad geblokkeerd.  Daarmee eisen ze een concrete aanpak van de vervuiling van de laatste 40 jaren.

40 jaar vervuiling

De petroleumvelden die de vervuiling veroorzaken liggen in een tamelijk geïsoleerd deel van het Peruaanse Amazonegebied, tegen de grens met Ecuador (het zgn LOT 1AB). De olie is er gedurende meer dan 40 jaar uit de bodem gehaald zonder enige aandacht voor de impact op de omgeving en de lokale bevolking. Zo hebben de problemen  zich  opgestapeld.

De vervuiling van de bodem en van het water tart alle verbeelding. Het afvalwater werd al die jaren zonder enige verwerking geloosd en er zijn ontelbare olielekken geweest.

Uiteraard is deze situatie rampzalig voor de inheemse bevolking,  die zeer afhankelijk zijn van de rivieren:  voor het drinkwater, voor de visvangst, voor het huishouden, voor het vervoer … 

Ook hun gezondheid heeft sterk te lijden. Door de vervuiling zijn darminfecties, huidziekten, kanker en andere aandoeningen enorm  toegenomen.    

peru amazone protestactie indianen vervuiling[Foto: ©servindi.org]   

Recht op consultatie

De Peruaanse regering wil in augustus 2015 de contracten voor petroleumexploitatie verlengen  en uitbreiden. Dat is echter niet meer zo evident als vroeger, want de wet verplicht nu om de lokale bevolking te consulteren bij dergelijke activiteiten.   

De partnerorganisaties van 11.11.11 hebben lang geijverd voor de wet op consultatie van inheemse volkeren. Deze wet werd uiteindelijk bekrachtigd in 2011. De inheemse bevolking gebruikt die consultatie om haar rechten te laten gelden.

In principe zijn de bewoners niet gekant tegen verdere exploitatie, áls die gebeurt tegen betere voorwaarden. Zo willen ze dat de bedrijven de vervuilde zones saneren en dat ze overschakelen op minder vervuilende technologie, zodat de risico’s op olielekken en andere ongelukken afnemen.

Daarnaast vragen ze financiële compensaties voor het gebruik van hun grondgebied, betere gezondheidszorg, garanties voor zuiver drinkwater enz.

Misbruiken gaan door

In mei vorig jaar werd een overlegscommissie opgericht, die concrete voorstellen moet uitwerken in overleg met de overheid en de inheemse bevolking.  Maar na 7 maanden overleg is er nog geen stap vooruit gezet.  En ondertussen gaan de misbruiken gewoon verder.

Zo vonden er twee nieuwe, grote olielekken plaats die de rivieren en omgeving aantastten. En een rechtbank steunde het bedrijf Pluspetrol door een rapport over 90 vervuilde zones nietig te verklaren.

Spanning in lot 1AB

Het mag dus niet verbazen dat de lokale bevolking het geduld verliest. Jammer genoeg blijkt eens te meer dat het moeilijk is om verbeteringen af te dwingen langs de gewone, democratische kanalen. Dikwijls moet er hevig verzet aan te pas komen, voor de overheid gehoor geeft aan de verzuchtingen van de getroffen bevolking, zeker als ze ver van Lima leven.

De mensenrechtenkoepel Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en andere partners van 11.11.11 helpen deze burgers al jaren om hun rechten af te dwingen. Ze roepen de regering op om dringend oplossingen uit te werken voor de jarenlange vervuiling van dit deel van het Amazonegebied, en het conflict niet verder te laten escaleren.  

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels