Platform voor een militair embargo tegen Israël : Ondertekenaars

Het Palestijns Nationaal Comité voor Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BNC) lanceerde in de zomer van 2010 een oproep tot een internationale campagne voor een militair embargo tegen Israël.


Platformtekst

Het Palestijns Nationaal Comité voor Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BNC) lanceerde in de zomer van 2010 een oproep tot een internationale campagne voor een militair embargo tegen Israël. 

De ondergetekende organisaties, geven gevolg aan deze oproep en vragen dat België een dergelijk militair embargo afkondigt.
Dit embargo is noodzakelijk om een einde te maken aan het criminele en illegale geweld van het Israëlische leger tegen de Palestijnen. Er is bovendien effectieve en geweldloze druk nodig om de Israëlische regering te dwingen de internationale resoluties over dit conflict en de Palestijnse mensenrechten te respecteren.
Meer bepaald betekent dit: een stopzetting van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden, de ontmanteling van alle nederzettingen en de Muur in de Westelijke Jordaanoever, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, het einde van de discriminatie tegen de Palestijnse bevolking die in
Israël woont.
Tot dan vragen we een beslissing van de verschillende wetgevende en uitvoerende autoriteiten in België. Een dergelijk embargo betekent de stopzetting van:

  • de wapenexport van België naar Israël;
  • de Israëlische wapenimport naar België;
  • de transit van Israëlische wapens op Belgische bodem
  • de wetenschappelijke samenwerking op bilateraal vlak en in het kader van de Europese
  • onderzoeksprogramma's met Israëlische wapenbedrijven;
  • van alle onderzoeksprojecten met een militaire of veiligheidskarakter tussen Belgische en
  • Israëlische universiteiten;
  • de financiële participatie van Belgische bedrijven in het kapitaal van Israëlische bedrijven die behoren tot de wapen-, defensie- of veiligheidssector;
  • de financiële participatie van Israëlische bedrijven uit de wapen-, defensie- of veiligheidssector in het kapitaal van Belgische bedrijven
BRON:
Intal

Deel dit artikel