Regering kiest voor bewapening en behoud van kernwapens


vrede vredesduif

Het regeerakkoord pleegt lippendienst aan de ontwapening maar kiest resoluut voor de herbewapening van België, de kernwapenpolitiek van de NAVO en de militarisering van ons buitenlands beleid. Volgens Vrede vzw legt deze regering verkeerde prioriteiten waarvan de factuur naar de komende regeringen wordt doorgeschoven.

Kernbommen blijven illegaal op ons grondgebied

Het regeerakkoord stelt dat ontwapening en non-proliferatie een centrale bekommernis vormen van het veiligheidsbeleid. Daarmee bedient de nieuwe centrumrechtse regering zich van holle woorden die elke geloofwaardigheid missen. Het regeerakkoord blaast immers warm en koud door enerzijds te verwijzen naar het VN-verdrag inzake nucleaire non-proliferatie (NPT) en anderzijds naar het strategisch concept van de NAVO. 

Deze zijn echter niet met elkaar verenigbaar. Het strategisch concept van de NAVO beschouwt kernwapens nog altijd als een hoeksteen van de NAVO-strategie, wat in strijd is met de ontwapeningsverplichting van het non-proliferatieverdrag. De nucleaire ontwapening moet volgens het regeerakkoord 'realistisch en pragmatisch' geschieden wat zoveel wil zeggen als: we houden alles bij het oude. Daarmee verzaakt ons land eens te meer aan de NPT-verplichting om de kernwapens desnoods unilateraal te ontmantelen.

België is al meer dan een halve eeuw in overtreding met het NPT door de aanwezigheid van kernbommen op het grondgebied en de bijhorende nucleaire taken in NAVO-verband. Volgens het NPT behoort België een niet-kernwapenstaat te zijn.

Lippendienst aan ontwapening en toch nieuwe gevechtsvliegtuigen

De lippendienst aan de ontwapening strookt evenmin met de duidelijke keuze voor 'grote investeringsprogramma's' op Defensie die onmogelijk kunnen gerealiseerd worden zonder een substantiële directe of indirecte (via 'alternatieve financieringswijzen') verhoging van het defensiebudget. Het is een kaakslag voor de democratie en voor het principe van de ontwapening dat de ontslagnemende regering er zich op de jongste NAVO-top in Newport (4 en 5 september) toe heeft geëngageerd om het defensiebudget opnieuw te laten stijgen en te streven naar een uitgave ter waarde van 2 procent van het BBP (een verdubbeling van het huidige budget) op het ogenblik dat de bevolking een zwaar besparingsprogramma opgelegd krijgt.

De beslissing van de nieuwe regering om de gevechtsvliegtuigen te vervangen naast andere 'noodzakelijke' investeringen primeert blijkbaar op de echt noodzakelijke sociale en milieu-investeringen. De militaire factuur van vele miljarden euro's wordt doorgeschoven naar de komende legislaturen en komt bovenop de nog af te betalen reeds bestelde transportvliegtuigen. Daarmee bedreigt deze regering het maatschappelijk welzijn van de toekomstige generaties.

Vrede vzw verzet zich ook tegen de aanschaf van nieuwe gevechtsvliegtuigen omdat hun inzet in Afghanistan en Libië allesbehalve tot succesvolle resultaten heeft geleid. De NAVO-missies in beide landen hebben bijgedragen tot de instabiliteit die duizenden mensenlevens heeft gekost.

NAVO is belangrijker dan de VN

Het is opvallend dat het regeerakkoord enorm veel aandacht besteed aan de 'centrale rol' van de NAVO, hoewel de Verenigde Naties de enige legitieme internationale organisatie is als het gaat over vrede en veiligheid in de wereld. Vrede betreurt de militarisering van de aanpak van conflicten in dit regeerakkoord door te stellen dat het de hoofdopdracht van Defensie is om deel te nemen aan buitenlandse missies zonder eerst een onafhankelijke analyse te laten uitvoeren over het resultaat van voorgaande missies.

Het is in dat verband betekenisvol dat de nieuwe regering heeft beslist om een punt te zetten achter de zinvolle Unifil-ontmijningsmissie in Libanon, terwijl de desastreuze NAVO-missie in Afghanistan wordt verdergezet en inmiddels een engagement is aangegaan voor een robuuste oorlogsmissie in Irak. De prioriteiten van deze regering zijn niet het handhaven of verdedigen van de vrede, maar het ostentatief tonen dat ze een trouwe bondgenoot is van de VS en de NAVO.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels