Resolutie Yasuní-initiatief goedgekeurdOp 8 november werd op de plenaire vergadering van het Belgische federale parlement een resolutie ter ondersteuning van het Yasuní/ITT-initiatief van Ecuador unaniem goedgekeurd.


Het Yasunípark is het grootste natuurpark in Ecuador maar wordt al sinds de jaren 80 aangetast door petroleumontginning die steeds verder het park binnendringt. 

Na jarenlange campagnes van milieuorganisaties besloot de Ecuadoraanse regering in 2007 om een internationaal initiatief op te starten om een belangrijk deel van het park - het ITT block waar in de jaren 90 grote reserves aardolie werden gevonden -  te vrijwaren van  olieontginning in ruil voor financiële compensatie. 

Na verschillende jaren van bijkomende studies en onderhandelingen kwam men tenslotte tot een project voor integrale bescherming van het park en de oprichting van een Trustfund beheerd door de Verenigde Naties (UNDP) voor de financiering van projecten van hernieuwbare energie en bescherming van het park en de inheemse bevolking.

yasuni indianenEind 2010 werden de eerste bijdragen gestort op het Yasuní-fonds en sinds dit jaar worden ook effectief projecten opgestart met financiering van het fonds.

Ook de Waalse deelregering deed reeds bijdragen in 2010 en 2011 voor een totaal bedrag van 1,8 miljoen ?.  Ondanks de verschillende financiële bijdragen en de wereldwijde politieke steun voor het initiatief,  ligt de concrete steun toch nog een heel eind verwijderd van de vooropgestelde doelstellingen en zijn er hoofdzakelijk nog lange-termijnengagementen nodig om de continuïteit van het project te verzekeren.

Samen met Groen! werkten we reeds in 2010 een resolutievoorstel uit en zochten steun bij de verschillenden andere politieke partijen.

In februari 2011 werd de ontwerpresolutie in het parlement ingediend door 10 parlementsleden van 5 politieke partijen maar het duurde tot oktober 2012 vooraleer het voorstel uiteindelijk besproken werd op de commissie van buitenlandse zaken. 

Tijdens het debat was er over de verschillende politieke fracties heen een duidelijke eensgezindheid te merken over de noodzaak en de urgentie om ecologisch fragiele gebieden beter te beschermen tegen de schadelijke effecten van de ontginning van ertsen en petroleum, niet enkel in Ecuador maar wereldwijd.  En er werd benadrukt dat ontginning door bedrijven in dit soort gebieden een ethisch onverantwoord gedrag is.

 

 

Integrale bescherming

De aangenomen resolutie weerspiegelt dan ook de politieke steun die wordt gegeven aan de integrale bescherming van het Yasuní-park en van gelijkaardige kwetsbare natuurgebieden elders. 

De parlementairen verzoeken de  federale regering om binnen een nationaal en Europees raamwerk te onderzoeken welke financieringsmiddelen kunnen worden aangesproken voor  bijdragen aan het Yasuní/ITT-fonds. 

Hierbij wordt ook aangegeven dat deze middelen niet op het budget van Ontwikkelingssamenwerking mogen wegen.  Dit laatste is een specifieke aandachtspunt van 11.11.11 omdat we stellen dat de budgetten voor samenwerking op het vlak van natuurbescherming en klimaatsverandering additioneel moeten zijn aan die van ontwikkelingssamenwerking. 

De resolutie roept ook op om de Ecuadoraanse overheid te ondersteunen bij het nakomen van haar verplichtingen ten aanzien van de inheemse volkeren die in vrijwillig isolement leven in het Yasuní Nationaal Park en om de Ecuadoraanse regering aan te moedigen om een integrale milieu-en sociale audit uit te voeren van het volledige Yasunípark. 

Tenslotte vraagt het parlement te onderzoeken in welke mate het Yasuní/ITT initiatief en bijhorende financieringsmechanismen inzichten kan opleveren voor de bescherming van gelijkaardige gevoelige ecosystemen in ontwikkelingslanden en in welke mate dit mechanisme vervolgens in een toekomstig internationaal financieringsregime kan worden omgezet om te vermijden dat oplossingen worden gezocht via afzonderlijke fondsen.

Met deze resolutie voelen we ons aanzienlijk gesterkt bij onze vraag die we al verschillende jaren naar de Belgische en Vlaamse overheid richten voor een concreet financieel en lange termijn engagement voor de bescherming van het Yasuní-park.  Vanwege de economische crisis en de budgettaire beperkingen geen eenvoudige opdracht, maar met voldoende politieke wil en creativiteit moet er wel een uitweg gevonden kunnen worden.


Zie ook:

Deel dit artikel