Steun aan Joodse medeburgers

Brussel 5 maart 2009

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen veroordelen met kracht de recente daad van agressie en geweld tegen vier Joodse medeburgers in Antwerpen.

Elke burger en elke bevolkingsgroep verdient respect en waardering. Geen enkele bevolkingsgroep mag het voorwerp zijn van haatcampagnes of fysiek geweld.

Beide organisaties zetten zich systematisch in voor vrede en ontwikkeling door eerbied voor de mensenrechten en het internationaal recht. Hierbij maken ze gebruik van de visie en de methoden van de actieve geweldloosheid.

Beide organisaties blijven er ook op aandringen dat het geweld in het Midden-Oosten op geen enkele manier naar hier zou geëxporteerd worden.

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen verwerpen ondubbelzinnig elke vorm van antisemitisme, racisme of direct geweld tegen burgers.

Deel dit artikel