Steun Mary Robinson in vredesopdracht voor Congo

mary robinson[Foto: Open Government Partnership via photopin cc]

Brussel, 19 maart 2013 - Gisteren werd de Ierse ex-presidente Mary Robinson voorgedragen als speciaal VN-gezant voor de regio van de Grote Meren. Na goedkeuring van de VN-Veiligheidsraad, moet de voormalige Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in haar nieuwe functie de uitvoering van het vredesakkoord van Addis Abeba begeleiden.

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen roepen 
 de Belgische regering op om mevrouw Robinson voluit te steunen, zodat ze kan slagen in haar 
immense opdracht voor de terugkeer van vrede in Oost-Congo.
19 maart 2013- OPINIE

 

 

Begeleidingsrol in vredesproces

Op initiatief van de Verenigde Naties ondertekenden elf Afrikaanse staten op 24 februari 2013 een kaderakkoord voor vrede, veiligheid en samenwerking in de Democratische Republiek Congo. De overeenkomst voorziet ook de benoeming van een speciale gezant om de uitvoering van het akkoord mee te begeleiden.
 
Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen verwelkomen de aanstelling van Mary Robinson, de voormalige presidente van Ierland en Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. "De benoeming van zo'n politieke persoonlijkheid is een zeer goede opportuniteit om de internationale begeleiding voor de terugkeer van de vrede in Oost-Congo te verhogen", zegt Nadia Nsayi, beleidsmedewerker Centraal-Afrika.
 
De nieuwe speciale gezant staat voor de opdracht om samen met de internationale en Afrikaanse partners de engagementen uit het kaderakkoord te concretiseren, te implementeren en op te volgen.
Om te kunnen slagen in deze zware taak dient mevrouw Robinson zich te omringen met goede experts en moeten de VN, de Europese Unie en de lidstaten, waaronder Belgiƫ, haar een duidelijk mandaat, voldoende tijd en politieke en logistieke steun verschaffen. "De Belgische regering moet ten volle samenwerken met mevrouw Robinson, zodat ze kan slagen in haar immense opdracht in de regio", klinkt het.
 

 

Kritische dialoog met Afrikaanse landen

De ngo's vragen dat de nieuwe VN-gezant via een open en kritisch partnerschap de Afrikaanse landen wijst op hun gedeelde verantwoordelijkheid in de oorlog. Ze moet druk uitoefenen op buurlanden Rwanda en Oeganda, opdat die alle steun aan rebellengroepen stopt, evenals de bescherming van oorlogsmisdadigers als Bosco Ntaganda, die momenteel in de Amerikaanse ambassade in Kigali vertoeft.
 
In Congo moet Robinson aandringen op hervormingen op vlak van democratisering en van het leger en de politie. De gezant mag zich niet beperken tot een nauwe samenwerking met president Joseph Kabila en zijn naaste entourage. "Om een ruimer draagvlak te creƫren voor haar rol in Congo, is het belangrijk dat ze regelmatig overlegt met het maatschappelijk middenveld en de politieke oppositie", zegt Nadia Nsayi.


Deel dit artikel