Stop de opvangcrisis! Middenveld houdt sleep-in te Brussel om opvangcrisis aan te klagen

stop-opvangcrisisDe opvangcrisis in België blijft verergeren. Al meer dan 6.000 asielzoekers kregen de opvang niet waar ze recht op hebben. De maatregelen voorgesteld door de regering laten niet toe de crisis snel op te lossen. Vandaag, donderdag 28 oktober, hielden vluchtelingenorganisaties, advocaten, vakbonden en de opvangsector een actie op het Poelaertplein te Brussel, een sleep-in met slaapzakken en dekens. Dit als symbool voor de mensen die op straat moeten overleven met de winter voor de deur.

Na een gesprek met medewerkers van ministers Leterme, Wathelet en Courard bleek jammer genoeg dat de regering nog steeds niet wil inzien dat enkel met een spreidingsplan een einde kan komen aan deze rampzalige situatie.

Al meer dan twee jaar woedt er een opvangcrisis in België. Twee jaar al worden de fundamentele rechten van de begunstigden van de opvang, of het nu asielzoekers, niet begeleide minderjarige vreemdelingen of families in onregelmatig verblijf zijn, geschonden.

De regering kondigde een aantal maatregelen aan (winternoodopvang, meer personeel bij de asielinstanties, meer opvangplaatsen bij de OCMW's) die niet voldoen omdat deze maatregelen nog niet de helft van het noodzakelijke aantal bijkomende plaatsen vertegenwoordigen; er geen budgettaire zekerheid is omtrent de getroffen beslissingen en er tussen beslissingen en de uitvoering van deze beslissing veel praktische hindernissen optreden zoals voldoende geschikte terreinen en gebouwen vinden en eventuele infrastructuurwerken uitvoeren.

Moet de hoogdringendheid nog onderstreept worden? Sinds mei 2008 slaakt de opvangsector voor asielzoekers en begunstigden van de opvang de ene noodkreet na de andere. Maatregelen om snel bijkomende plaatsen te creëren werden in het verleden niet snel genoeg genomen. De prijs die we hiervoor vandaag betalen is enorm: 6.000 asielzoekers en een duizendtal mensen, families met kinderen zonder legaal verblijf en niet-begeleide minderjarige asielzoekers kregen geen opvangplaats toegewezen. Nog eens 1.200 personen werden gedropt op hotel, waaronder ook niet begeleide minderjarigen, zonder de sociaal-juridische en medische begeleiding waar ze wettelijk recht op hebben. Is onze samenleving zo koud en kil geworden dat we kwetsbare mensen in een koude winter de straat op sturen?

Het recht op opvang wordt geschonden ! Aan de getroffen personen wordt niet enkel het recht op opvang ontzegd maar net zo goed de begeleiding op sociaal, juridisch en medisch vlak waar men recht op heeft. Geen begeleiding zorgt ervoor dat het recht op asiel en andere verblijfsprocedures niet worden opgevolgd. Ook andere rechten (voeding, onderwijs, opleiding,...) blijven dode letter. Opvang is een recht waar minimumstandaarden aan verbonden zijn, deze moeten door België gerespecteerd worden.

Ons geduld is op! Vandaag heerst er chaos in de opvangsector. Deze chaos heeft gevolgen voor andere sectoren zoals de thuislozenzorg, de ocmw's, de advocaten, juridische diensten, de sociale diensten, ... Elk van hen moet inspringen voor een gebrek aan doeltreffend beleid van de federale overheid. Na twee jaar kunnen we stellen dat geen enkele van de getroffen actoren zijn missie naar behoren kan uitvoeren door de dagelijkse confrontatie met de gevolgen van de opvangcrisis. Wat met de vele vrijwillige en professionele welzijnswerkers. Moeten zij een beslissing nemen wanneer mensen voor de deur staan? Wie heeft het meest recht op een bord soep of een matras voor de nacht?

Tijdens de actie gaf een delegatie de petitie ‘stop de opvangcrisis' waar de eisen uit dit persbericht in een oproep gegoten werden, af aan de eerste minister Yves Leterme. De petitie telt een 2.200 handtekeningen. Meer info www.zonderopvang.be.
Uit het gesprek bleek dat eindelijk de regering zich als een ploeg wil inzetten voor een beter asielbeleid. Maar uit het gesprek bleek ook dat de regering nog steeds niet bereid is onmiddellijk een spreidingsplan in te voeren voor asielzoekers in procedure die al een tijd in de opvangstructuren verblijven.

Dit is de dringende éénmalige crisismaatregel die moet toelaten dat asielzoekers die al zeer lang in de opvangstructuren verblijven de kans krijgen door de gemeenten ten laste te worden genomen. Zo worden er opvangplaatsen vrij gemaakt voor opvanggerechtigden die nu op straat staan of op hotel ondergebracht werden. Het is jammer en teleurstellend dat de regering nog steeds niet wil inzien dat enkel op die manier er een einde kan komen aan deze rampzalige situatie.

Perscontact: Isabelle Poppe - Vluchtelingenwerk Vlaanderen - isabelle@vluchtelingenwerk.be

Deel dit artikel