Studie over koolstofopname Amazonewoud doet vragen rijzen over beleid rond klimaatverandering

Studie over koolstofopname Amazonewoud doet vragen rijzen over beleid rond klimaatverandering

Het Amazonewoud wordt algemeen gezien als een carbon sink ('koolstofput'), een natuurlijk reservoir dat koolstof absorbeert en tijdelijk opslaat. Een recente studie van de Universiteit van Leeds gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature toont echter aan dat de capaciteit van het Amazonegebied om CO2 te absorberen afneemt, omdat de bomen steeds minder lang leven.

Marktmechanismen op de helling?

De studie is een opdoffer voor diegenen die geloofden dat we de hoge uitstoot van de industrie eenvoudigweg kunnen compenseren door behoud en herbebossing van het regenwoud.

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and land Degradation) is een mechanisme dat uitstootrechten op de markt brengt door extra opslagcapaciteit te creëren door bosbescherming en herbebossing. Het onderzoek wijst er echter op dat we niet kunnen rekenen op zulke marktmechanismen, maar in de eerste plaats moeten inzetten op het reduceren van de emissies.

Het onderzoek wijst er op dat we niet kunnen rekenen op marktmechanismen als REDD+, maar in de eerste plaats moeten inzetten op het reduceren van de emissies

Peru - tijd om levensduur van ecosystemen in kaart te brengen

Derecho Ambiental y Recursos (DAR), partner van 11.11.11, strijdt al jaren voor de duurzame ontwikkeling van het Amazonegebied in Peru.

Volgens Cesar Gamboa, directeur van 11.11.11-partner DAR, toont de studie het belang aan om de levensduur van de ecosystemen en de oorzaken van de verhoogde uitstoot te meten

Volgens Cesar Gamboa, directeur van DAR, toont de studie het belang aan om de levensduur van de ecosystemen en de oorzaken van de verhoogde uitstoot te meten. 'Het onderzoek toont aan dat bomen minder lang leven omwille van een hoge uitstoot van broeikasgassen, maar wat is de oorzaak van deze hogere uitstoot? En wat zijn de oorzaken van de ontbossing in het Amazonegebied? Om dat te weten moeten we kijken naar infrastructuurprojecten, landbouw, veeteelt, etc...'

De transformatie van het Amazonegebied gaat inderdaad alsmaar sneller, door de opeenstapeling van grootschalige investeringsprojecten: de exploitatie van petroleum, de bouw van enorme hydro-elektrische centrales, de productie van biobrandstoffen, de aanleg van wegen, etc.

DAR dringt al langer aan bij de regering om een inventaris op te stellen van de uitstoot van broeikasgassen in Peru en duidelijke maatregelen te ontwikkelen en implementeren. 'De staat heeft zich bezig gehouden met het opstellen van meetinstrumenten, het ontwerpen van maatregelen, maar er is nog bijna niets geïmplementeerd', stelt Cesar Gamboa.

Strategie tegen klimaatverandering

Vorig jaar in december vond in Lima de 20ste VN-klimaatconferentie (COP20) plaats. Volgens Gamboa was het beter geweest moest het artikel nog vóór de COP20 gepubliceerd zijn, zodat het de discussies had kunnen beïnvloeden. Maar ook dit jaar is cruciaal, want Peru zal zoals alle andere landen haar nationale bijdragen presenteren, de maatregelen die Peru plant om bij te dragen tot het stabiliseren van de uitstoot van broeikasgassen. 'Het is belangrijk dat alle maatregelen die de regering ontwikkelt, de nationale bijdragen, de nationale strategie inzake klimaatverandering, de inventaris van broeikasgassen, coherent zijn. Dit hebben we nog niet bereikt'. 

Karen Del Biondo,
BTC-junior voor 11.11.11 in Lima

Deel dit artikel