Syrië: Er bestaan geen goede of slechte burgers


De afgelopen weken klinkt de kritiek dat hulporganisaties de mensen in door oppositie gecontroleerde gebieden in Syrië niet bereiken. Sommige organisaties, zoals Artsen Logo Rode KruisZonder Grenzen, verkiezen daarom om zonder toestemming van de Syrische overheid hulpgoederen de grens over te smokkelen.
Het Rode Kruis kiest ervoor om wel in dialoog te blijven met de Syrische overheid. "Net als met de oppositie trouwens", zegt Pierre Krähenbühl van het Internationale Rode Kruiscomité. "Voor de veiligheid van onze mensen ter plaatse is het van levensbelang om te allen tijde in overleg te blijven met alle partijen."

 

Escalerend geweld

De situatie in Syrië blijft, twee jaar na de start van het geweld, escaleren. Het Rode Kruis roept op tot solidariteit met de burgerbevolking. "Hoewel we toch 2 miljoen mensen bereiken is onze hulp verre van toereikend", aldus Stijn Van Bosstraeten van Rode Kruis-Vlaanderen.

Deze hulp geeft het Rode Kruis niet alleen in de door overheid gecontroleerde gebieden. "In werkelijkheid zit de situatie veel ingewikkelder in elkaar", aldus Krähenbühl. "In de steden lopen overheid- en oppositiezones door elkaar. Door straatgevechten wijzigen de linies voortdurend."

Rode Kruismedewerkers zetten dagelijks hun leven op het spel. "De prijs is hoog. Sinds de start van het conflict hebben we minstens 8 vrijwilligers tijdens het uitvoeren van hun functie verloren", zegt Krähenbühl. "En dan tellen we er de vrijwilligers die daarbuiten het leven lieten of gevangen zijn genomen niet bij."

 

Neutraliteit

Voor het Rode Kruis is een grensoperatie geen optie. "Dat zou onze hulpverlening in het binnenland alleen maar in gevaar brengen", aldus Krähenbühl. "Dat moet andere hulporganisatie natuurlijk niet beletten om wel de grens over te steken." De meeste slachtoffers wonen evenwel niet aan de grensstreken, maar bevinden zich in de stedelijke gebieden.

"Het Rode is een neutrale organisatie", zegt Krähenbühl. "Wij spreken ons niet uit over 'goede' of 'slechte' burgers, maar laten ons leiden door wie de hulp het meest nodig heeft. Wanneer een stad aangevallen wordt, vlucht de bevolking naar de veiligste plek – of deze nu in handen is van de overheid of oppositie. Het is dus vaak geen politieke keuze, maar een kwestie van overleven. Waar deze mensen ook terecht komen, daar hebben ze recht op bijstand."

Toch erkent het Rode Kruis de moeilijkheid om de meest kwetsbaren te bereiken. Geblokkeerde wegen, beschadigde infrastructuur en vooral de hevige gevechten maken het moeilijk om efficiënte hulp te bieden aan de slachtoffers van de oorlog.

"Het conflict in Syrië zal alleen via politieke actie opgelost worden", aldus Krähenbühl. "Gepolitiseerde hulp biedt geen oplossing voor de miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die getroffen worden door het geweld."


Deel dit artikel