Syrië: geef prioriteit aan mensenrechten tijdens vredesgesprekken Genève

UN Geneva-flickr-Intra Syrian Talks Geneva 2016

Op 23 februari gaat in Genève een nieuwe ronde van VN-vredesgesprekken over Syrië van start. 11.11.11 roept samen met 39 andere internationale en Syrische organisaties op om mensenrechten centraal te stellen tijdens "Genève IV": een einde aan aanvallen op burgers, volledige humanitaire toegang, steun aan concrete verantwoordingsmechanismen, vrijlating van gevangenen en de hervorming van de veiligheidssector.

Op 23 februari starten in Genève nieuwe VN-vredesgesprekken over Syrië, die aanvankelijk gepland waren voor 8 februari. "Genève IV" komt er nadat Rusland, Iran en Turkije op 31 december 2016 een nieuw staakt-het-vuren aankondigden, dat de laatste weken echter steeds meer wordt geschonden in Idlib, Homs en Oost-Ghouta. De afgelopen weken vonden ook gesprekken plaats over een nieuw staakt-het-vuren mechanisme in de Kazakse hoofdstad Astana.

De nieuwe VN-vredesgesprekken vertrekken vanuit VN-Veiligheidsraadresolutie 2254 (december 2015), dat onder meer oproept tot inclusief en niet-sektarisch bestuur, een nieuwe grondwet en vrije verkiezingen, en de creatie van een VN-monitoringsmechanisme voor een staakt-het-vuren.

11.11.11 benadrukt, samen met onder meer Amnesty International en Human Rights Watch, dat een aantal principes centraal moeten staan opdat Genève IV enige kans van slagen heeft:

  1. Een onmiddellijk einde aan aanvallen op burgers en het gebruik van onoordeelkundige wapens als clustermunitie en brandbommen, door alle strijdende partijen, en de onmiddellijke stopzetting van alle militaire steun aan strijdende partijen.
  2. Het verzekeren van volledige humanitaire toegang doorheen Syrië, in het bijzonder tot belegerde Syrische gebieden, in navolging van verschillende VN-Veiligheidsraadresoluties. De Veiligheidsraad moet de druk op strijdende partijen verhogen opdat zijn resoluties uitgevoerd worden.
  3. Steun aan concrete verantwoordingsmechanismen en respect voor het internationaal recht, in het bijzonder concrete financiële steun aan een nieuw VN-mechanisme dat in december 2016 werd opgericht en bewijslast verzamelt over gepleegde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.
  4. Vrijlating van gevangenen en hervorming van de veiligheidssector: tienduizenden Syriërs worden vastgehouden, gemarteld en vermoord in Syrische detentiecentra. Amnesty International en de Verenigde Naties beschuldigen de Syrische regering van een beleid van "uitroeiing" in detentiecentra. Internationale actoren moeten ijveren voor de vrijlating van gevangenen en de ontplooiing van internationale observatoren in detentiecentra van alle strijdende partijen.

Lees de volledige oproep :

 
11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels