Syrië: overleg moet voorrang krijgen op militair ingrijpen


Meer dan 2 jaar na het begin van het conflict wordt het geweld in Syrië met de dag erger en worden de humanitaire noden steeds nijpender. Om en bij de 7 miljoen mensen hebben voor het ogenblik humanitaire hulp nodig in het land zelf en meer dan 1,9 miljoen mensen zijn naar de buurlanden gevlucht. Onder hen 1 miljoen kinderen.

Oxfam en haar partners brengen eerste noodhulp aan zij die hun huis ontvlucht zijn om te ontsnappen aan het geweld.


 

 

Chemische wapens en militair optreden

Oxfam veroordeelt het gebruik van chemische wapens en het blind vermoorden van burgers in Syrië. Alle partijen die betrokken zijn bij het conflict, moeten het Internationaal Humanitair Recht respecteren en het werk vergemakkelijken van de teams van de Verenigde Naties die onderzoek verrichten naar mogelijke chemische aanvallen.

Oxfam is tegenstander van de militaire interventie die momenteel door de Verenigde Staten en andere landen wordt voorgesteld.

In het verleden heeft Oxfam bij verschillende gevallen van extreem geweld of genocide opgeroepen tot een humanitaire interventie, zoals in Rwanda in 1994. Maar: dat kan enkel als laatste optie, en onder de voorwaarde dat de interventie burgers effectief bescherming biedt. Op basis van gesprekken met onder meer Syrische en Arabische burgerorganisaties en de Syrische burgers zelf, is Oxfam van mening dat de momenteel geplande interventie niet aan die voorwaarden voldoet, en de humanitaire situatie in tegendeel nog zou verergeren. Ze dreigt ook de plannen voor vredesgesprekken te dwarsbomen.

Dat betekent niet dat de internationale gemeenschap niets hoeft te doen. Er moet dringend een politieke oplossing voor het conflict gevonden worden. Het menselijk lijden dat veroorzaakt wordt door de crisis is immens: meer dan 100.000 mensen hebben het leven gelaten en om en bij de 2 miljoen zijn het land ontvlucht.

In plaats van te focussen op een mogelijk militair optreden en op de bewapening van de partijen die bij het conflict betrokken zijn, moeten President Obama, President Poetin en de andere wereldleiders hun meningsverschillen opzijschuiven en de moed hebben de diplomatieke inspanningen te versterken om een einde te maken aan dit bloedbad, voordat het land volledig vernietigd is en de regio nog meer gedestabiliseerd.


Steun onze actie:

De leiders van de voornaamste mogendheden hebben zich er in mei toe verbonden een politieke oplossing te vinden voor het Syrisch conflict, maar de beloofde vredesconferentie wordt steeds weer uitgesteld.

Dring er bij de Presidenten Obama en Poetin op aan hun meningsverschillen opzij te schuiven en hun politiek gewicht in de weegschaal te leggen om deze vredesconferentie daadwerkelijk te organiseren en tot een goed einde te brengen. Er moet dringend een oplossing gevonden worden voor dit conflict: een politieke oplossing, geen militaire.
Wat doet Oxfam?

Tot op heden hebben we humanitaire hulp kunnen bieden aan 200.000 mensen en we hopen er 650.000 te bereiken tegen het einde van het jaar.

In Libanon hebben we met onze partners duizenden vluchtelingen kunnen helpen het hoofd bieden aan de wintertemperaturen, en nu leveren we hygiënekits en contant geld aan kwetsbare families om hen toegang te verschaffen tot degelijke huisvesting. We werken ook op verschillende plaatsen in Libanon om voor de vluchtelingen de toegang tot water en sanitaire installaties te verbeteren. Een partner van Oxfam is bovendien begonnen met psychosociale raadplegingen voor gevluchte vrouwen en kinderen.

In Jordanië zijn we actief in het kamp Zaatari dat 100.000 mensen opvangt. We hebben toiletten geleverd voor 20.000 mensen en hebben sanitaire eenheden gebouwd voor 8.000 mensen. We hebben eveneens een educatief programma op poten gezet rond hygiëne, met raadgevingen om het hoofd te bieden aan de leefomstandigheden in de vluchtelingenkampen. Wij werken ook met vluchtelingen die buiten de kampen leven: talrijke families riskeren uit hun huurwoningen gezet te worden. Daarom ondersteunen we hen financieel. We delen ook waterfilters en verzorgingsproducten uit.

Gezien we onlangs de toelating hebben verkregen hulp te brengen binnen het Syrisch grondgebied, leveren we er nu citernes met drinkbaar water en sanitaire installaties. Daarenboven brengen we herstellingen toe aan bestaande infrastructuren. We organiseren ook vormingsessies voor technici gespecialiseerd in waterbeheer en we hopen vervolgens te kunnen werken aan een systeem voor het beheer van afval.

 

 

Meer info:
Doe een gift om ons toe te laten hulp te bieden aan de miljoenen slachtoffers van het conflict.
Vind meer informatie over ons werk in Syrië. 
Oxfam-Solidariteit DOOR:

Deel dit artikel