Tentoonstelling ‘Broederlijk Delen. 50 jaar affiches’

Brussel, 3 februari 2011 – Vandaag opent KADOC in Leuven een nieuwe tentoonstelling. Aanleiding is het 50-jarig bestaan van Broederlijk Delen. KADOC-K.U.Leuven blikt terug op die halve eeuw engagement voor een rechtvaardige wereld met een overzicht van alle affiches waarmee Broederlijk Delen sinds de oprichting in 1961 zijn campagnes ondersteunde.

Die affiches zijn onder meer het werk van gerenommeerde grafici als Paul Ibou, Hugoké en Gal. Ze tonen niet alleen de evolutie van de communicatie van Broederlijk Delen maar geven vooral een boeiend en levendig beeld van 50 jaar Noord-Zuidsolidariteit in Vlaanderen.

Broederlijk Delen werd in het leven geroepen als een antwoord op de hongersnood die in 1961 uitbrak in de Kasaï in Congo. De Belgische bisschoppen richtten Broederlijk Delen op om de noodhulp te organiseren. Broederlijk Delen kreeg de opdracht om op een autonome wijze, maar in verbondenheid met de katholieke Kerk, de solidariteit met het Zuiden gestalte te geven. Al vrij vroeg legde de organisatie het accent op structurele ontwikkelingssamenwerking en breidde ze haar actieradius uit naar de drie continenten. Projectenwerking evolueerde later naar partnerwerking. Broederlijk Delen deed ook al van bij het begin aan beleidsbeïnvloeding. Op het terrein groeide het inzicht dat de beste manier om armoede en onrecht te bestrijden erin bestaat om de eigen initiatieven van de lokale bevolking volop te ondersteunen.

Broederlijk Delen is door de jaren heen trouw gebleven aan zijn integrale mensvisie en christelijke inspiratie, maar tezelfdertijd geëvolueerd naar een brede solidariteitsbeweging.

De nieuwe film ‘Broederlijk Delen 50 jaar, nog even actueel’ maakt ook deel uit van de tentoonstelling. Die film kwam tot stand met de steun van het KIMfonds vzw, dat is het Katholiek Impuls- en Mediafonds.

Praktisch:

De tentoonstelling “Broederlijk Delen. 50 jaar affiches” loopt van 3 februari tot 26 maart 2011 in KADOC, Vlamingenstraat 39 te Leuven. Ze is gratis toegankelijk, elke werkdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12.30 uur.

Naar aanleiding van de tentoonstelling verscheen ook een nummer van KADOC/EXPO waarin alle affiches, inclusief de 51ste van dit jaar, in kleur zijn opgenomen.

De nieuwe campagne van Broederlijk Delen zelf start pas op dinsdag 8 maart 2011.

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel