Twee jaar revolutie: laat Syrië niet langer in de steek!

syria bd[Foto: FreedomHouse via photopin cc]

Brussel, 14 maart 2013 - Vorig jaar stelde VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon dat de internationale gemeenschap het Syrische volk in de steek liet. We zijn nu een jaar verder en nog steeds voelen de Syriërs dat de internationale gemeenschap hen in de kou laat.

Het dodental is opgelopen tot meer dan 70.000, er zijn meer dan 1 miljoen vluchtelingen en 4 miljoen burgers hebben hulp nodig. Ondertussen houdt de extreme repressie van het regime aan en radicaliseren de gewapende rebellen. Toch slaagt de internationale gemeenschap er zelfs niet in om doeltreffende humanitaire hulp aan de bevolking te organiseren.

bd paxchristi

 

 ACTIE


Solidariteit over sektarische grenzen heen

De prijs die de Syriërs voor hun revolutie betalen, is veel hoger dan ze ooit konden vermoeden. Dit doet vele burgers terugkrabbelen en de 'stille meerderheid' nog sterker zwijgen. Toch bestaat de protestbeweging die aan de basis van de revolutie lag nog steeds.

De sterkte van deze beweging is haar solidariteit over de sektarische grenzen heen. Dit bewijzen de humanitaire hulpinspanningen, waarbij vaak soennieten, christenen en alawieten betrokken zijn. Veel activisten getuigen dat ze hoopvol blijven over de toekomst. Om deze hoop te kunnen behouden, hebben ze echter meer internationale hulp en solidariteit nodig.

 

 

Directe steun aan activisten noodzakelijk

Een groot deel van de hulp bereikt de noodlijdende burgers niet omdat de internationale gemeenschap vooral werkt met organisaties die het regime toelaat. Ook al beseffen donoren dat dit problematisch is, toch leveren ze nauwelijks inspanningen om lokale activisten en solidariteitsnetwerken te steunen.

Activisten leveren basisvoorzieningen, maken buurten schoon, heropenen scholen, smokkelen brood, richten geheime bakkerijen en veldhospitalen op en smokkelen gewonden de grens over voor medische behandeling. Afgezien van de veiligheid, is hun voornaamste zorg het gebrek aan financiering.

 

Oproep tot steunbetuiging

Om zijn solidariteit te betuigen, lanceerde Pax Christi Internationaal gedurende de vastenperiode de campagne 'Brood is Leven'. 

Het tekort aan brood, basisvoedsel, maakt het leed van de bevolking nog acuter. Dat tekort wordt mede veroorzaakt door de bombardementen op bakkerijen.
Burgers menen dat de autoriteiten de voedselcrisis gebruiken als een collectieve straf. Daarom roepen wij burgers wereldwijd op om hun solidariteit te tonen via steunbetuigingen, gebed en vasten.

Een delegatie van Pax Christi zal deze solidariteitsbetuigingen aan het einde van de vasten overmaken aan Syrische activisten.

Mail: hello@paxchristi.net
Facebook: www.facebook.com/pages/Pax-Christi-International/281650807682
of Twitter twitter.com/PaxChristi_Int


Meer info:
  • Brood is Leven
  • Brigitte Herremans, medewerker Midden-Oosten Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen
    Karel Ceule, persverantwoordelijke Broederlijk Delen, 0476.33.02.21
  • Volg ons op Twitter, @broederlijkdele

Deel dit artikel