Vandaag opnieuw asielzoekers op straat, ook kinderen

21 verenigingen en vakbonden eisen onmiddellijke noodmaatregelen regering

Vandaag werden 77 asielzoekers de straat op gestuurd bij aankomst in ons land. Dit gebeurt de laatste tijd bijna dagelijks. De opvangcrisis escaleert en met de winter in zicht stevenen we opnieuw af op een humanitaire crisis.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en onze Franstalige zusterorganisatie Ciré dringen er, samen met verenigingen en vakbonden, op aan dat de regering van lopende zaken hiervan de ernst inziet. En niet langer de verantwoordelijkheid voor zich uit schuift maar nu reageert en maatregelen neemt.

De opvangcrisis sleept nu al drie jaar aan en zette al meer dan 9000 mannen, vrouwen en kinderen op straat. Zonder begeleiding in de asielprocedure, zonder fatsoenlijke maaltijden, zonder medische zorgen,... Deze situatie is onaanvaardbaar en onmenselijk.

Vluchtelingenwerk en Ciré vragen dan ook al een tijdje om snel werk te maken van een spreidingsplan dat gericht is op asielzoekers die al lang in de opvang verblijven en in een asielprocedure zitten. Door deze asielzoekers te spreiden over de gemeenten kan er snel plaats vrijgemaakt worden in de opvang voor net aangekomen asielzoekers. Wij zien dat als een éénmalige noodoperatie. In het huidige politieke klimaat blijkt de regering hier niet voor te willen kiezen.

Toch kan het niet meer dat er mannen, vrouwen en kinderen die bij wet en als mens recht hebben op opvang in ons land op straat belanden. Daarom stellen de 21 organisaties volgende noodmaatregelen voor:

  • het snel openen van nieuwe noodopvangplaatsen met kwaliteitsvolle sociale en juridische begeleiding
  • het regelmatig evalueren van de versterking van de asielinstanties.
    Indien deze versterking onvoldoende zou blijken moeten de instanties meer middelen krijgen. Dit om op een flexibele manier extra personeel aan te werven zodat de achterstand in de behandeling van de dossiers wordt weggewerkt. Zo kunnen mensen sneller de opvang verlaten.


Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat er al heel wat asielzoekers op straat leven. Het is dan ook belangrijk dat de mensen die geen opvang kregen (een 'niet-toewijzing') wel in het opvangnetwerk worden opgenomen. Zij kunnen in principe met hun niet-toewijzing naar het OCMW maar daar worden ze geweigerd waarna ze op straat belanden. Door deze mensen toch op te vangen kunnen we vermijden dat ze naar de arbeidsrechtbank moeten die dan dwangsommen oplegt voor elke dag dat een asielzoeker niet wordt opgevangen. Asielzoekers hebben nood aan opvang en begeleiding, niet aan dwangsommen.


Ondertekend door:
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, 11.11.11, Dokters van de Wereld – Médecins du Monde, ACW - koepel van christelijke werknemersorganisaties, ABVV – FGTB, Socialistische Dienst van Socialistische Solidariteit, Aide aux Personnes Déplacées, Welzijnszorg vzw, Point d'Appui asbl, Caritas International, deMens.nu - Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw, Convivial, Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), CAW De Terp, SETCA – BBTK, Protestants Sociaal Centrum (Brussel), Jesuit Refugee Service-Belgium, CAW Archipel, Présence et Action Culturelle, Kerkwerk Multicultureel Samenwerken

Perscontact: Eef Heylighen (persmedewerker Vluchtelingenwerk) – 0473 88 65 97

Vluchtelingenwerk DOOR:

Deel dit artikel