Video: Protest tegen EU-vrijhandelsakkoord dat toegang tot geneesmiddelen in het Zuiden bedreigt

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit voerde maandag 4 oktober actie aan het Schumanplein in Brussel in de marge van de ASEM-top tussen de EU en Aziatische landen.

De actievoerders protesteerden tegen het vrijhandelsakkoord dat de EU en India momenteel onderhandelen. In dat akkoord wil de EU strengere regels afdwingen om intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Als de EU daarin slaagt, komt de Indische productie van betaalbare, generische geneesmiddelen in gevaar en dreigen miljoenen mensen in ontwikkelingslanden de toegang tot geneesmiddelen te verliezen.

Deel dit artikel