Vijf stellingen over de hongersnood in de Hoorn van Afrika

Twaalf miljoen mensen in Ethiopië, Somalië, Eritrea, Zuid-Soedan, Oeganda, Djibouti en het noorden van Kenia worden getroffen door de huidige hongersnood. In verschillende regio's van die landen zijn drie op tien mensen ondervoed. Hoe komt dat en wat kan eraan gedaan worden? We vatten de hele problematiek samen in vijf stellingen.

1. De hongersnood is geen natuurramp. Droogte is niet de enige en zelfs niet de belangrijkste oorzaak van de hongersnood.
2. De omvang van deze ramp was te voorkomen en kon beperkt worden. "Too little, too late," of de hypocrisie van de zogenaamde 'internationale gemeenschap'?
3. De hongersnood is het gevolg van Westerse politieke en militaire interventies in de regio die de regio grondig hebben gedestabiliseerd.
4. De hongersnood is het gevolg van een wereldeconomie in crisis.
5. Een duurzame oplossing veronderstelt een breuk met het kapitalisme.

BRON:
Intal

Deel dit artikel