Visietekst klimaat en duurzame ontwikkeling - Initiatief Cuba Socialista

Initatief Cuba Socialista is lid van de Klimaatcoalitie. Het is een klimaatplatform dat bestaat uit een 70-tal Belgische verenigingen die zijn terug te brengen tot drie grote families: milieu-organisaties, Noord-Zuid bewegingen en sociale/socio-culturele bewegingen. Je kan je de vraag stellen waarom een solidariteitsorganisatie met Cuba lid wordt van een klimaatplatform? De link lijkt niet evident. In wat volgt willen wij onze deelname motiveren.

Al de organisaties van het klimaatplatform staan achter dezelfde eis: zij willen dat beleidsmakers krachtige maatregelen nemen om klimaatrampen te vermijden die niet alleen een bedreiging vormen voor het leefmilieu, maar ook voor de sociale cohesie en de meest kwetsbare mensen in het Zuiden en het Noorden.

Cuba is als eiland erg kwetsbaar voor klimaatsverandering (zie ook Stijging zeespiegel grootste dreiging voor Cuba - IPS 27/11/2011). Het bevindt zich letterlijk in het oog van de orkaan. Bovendien ontbreekt het haar aan financiële middelen om de meest efficiënte maatregelen te nemen. Voor de Cubanen is klimaatverandering geen ver-van-mijn-bed-show maar een dagelijkse realiteit. Fragiele ecosystemen worden bedreigd, maar de problemen uiten zich ook in de landbouw en de volksgezondheid.

Toch slaagt Cuba erin, ondanks de klimaatproblemen, om met beperkte middelen mooie resultaten te boeken op vlak van duurzame ontwikkeling. De troef die Cuba heeft, is het uitgesproken engagement van haar goed uitgebouwde overheid om daar werk van te maken. En met succes, want in 2006 (maar ook in latere rapporten) kwamen het WWF en Global Footprint Network tot de conclusie dat Cuba als enige land ter wereld erin slaagt een hoog ontwikkelingsniveau te combineren met een kleine ecologische voetafdruk.

 

BRON:
Intal
intal DOOR:

Deel dit artikel