Vluchtelingen: welke hulp kan je bieden?

Vluchtelingen in het Maximiliaanpark in de buurt van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel

In Brussel brengen honderden vluchtelingen de nacht door onder de blote hemel. Steeds meer mensen kunnen niet langer lijdzaam toezien.  Ze willen zich op één of andere manier inzetten om het lot van vluchtelingen te verbeteren.

Wil je ook iets doen?  Sluit je aan bij de initiatieven van organisaties die ervaring hebben met de ondersteuning van vluchtelingen zoals:


Vluchtelingenwerk Vlaanderen:

  • Kleding, speelgoed en ander materiaal doneren
  • Een asielzoeker opvangen in huis
  • Een woning/appartement/studio verhuren of ter beschikking stellen
  • Meewerken als vrijwilliger
  • Alle info vind je hier


Caritas Vlaanderen:


Orbit vzw:


Rode Kruis Vlaanderen

 
Dokters van de Wereld

Wat kan je doen in je gemeente?

Als schepen, ambtenaar of adviesraad kan je aandringen op een degelijk migratiebeleid in je gemeente.

Spoor je gemeente aan om extra fondsen vrij te maken voor de vluchtelingencrisis. Stort dit aan lokale vluchtelingenorganisaties of de organisaties die hierboven vermeld staan.

Informeer bij het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) in je gemeente welke noden zij hebben. Zo weet je dat jouw gemeente bijdraagt aan menswaardige opvang.

Als Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking kan je, bijvoorbeeld uit het budget voor noodhulp of het GROSbudget, middelen vrijmaken voor organisaties die met vluchtelingen werken in het Zuiden. De meeste vluchtelingen bevinden zich immers in het Zuiden.

Kijk voor meer inspiratie bij de tien tips van vzw Orbit of Vluchtelingenwerk Vlaanderen en tot slot… Kruip in je pen, stuur positieve boodschappen over de inspanningen van jouw gemeente en werk mee aan een solidaire samenleving!
11.11.11 DOOR:

Toon je steun op facebook en twitter

 

refugees welcome 250

Andere sites:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels