Vluchtelingenwerk en ngo’s integreren hervestigde Irakezen

Gisteren, 2 september 2009, landden op Zaventem de eersten van 47 vluchtelingen die de oorlogssituatie uit Irak ontvluchtten naar Syrië en Jordanië, waar ze in mensonwaardige omstandigheden moesten overleven.

vluchtelingenkamp Al waleed in Syrië (2008)Op vraag van de Europese Unie besliste België om een pilootproject op stapel te zetten en een 50tal Irakese vluchtelingen uit te nodigen om zich definitief in België te vestigen. Het zijn voor het merendeel vrouwen en kinderen van Irakese en Palestijnse afkomst voor wie het in Irak nog steeds onveilig is. Vluchtelingenwerk en de ngo’s spelen een belangrijke rol in de integratie van deze vluchtelingen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caritas International, Socialistische Solidariteit (Seso), het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen (PSC), Convivial en CIRE boden hun diensten aan de overheid om de integratie van deze vluchtelingen in de gemeentes vlot te laten verlopen. Als organisaties met een ruime expertise op het vlak van werken met asielzoekers en erkende vluchtelingen zetten we een team van maatschappelijk werkers in die zich als einddoel de zelfredzaamheid van de vluchtelingen stellen, zodat ze zelfstandig kunnen functioneren in onze maatschappij. De ngo’s werken samen met Fedasil, dat de opvang en integratie van de hervestigde vluchtelingen coördineert.

Een eigen plek

De eerste drie weken na hun aankomst worden de vluchtelingen opgevangen in een centrum waar ze hun eerste taallessen krijgen en ook een basiscursus maatschappelijke oriëntatie (hoeveel kost het leven hier, onderwijssysteem, …). Daarna worden ze begeleid door de opvangpartners bij het zoeken van een eigen plek, naar het zelfstandig wonen. De opvangpartners zoeken voor hen een aangepaste woning en regelen het huurcontract, huurwaarborg en aansluitingen op nutsvoorzieningen maar ook de volledige inrichting van de woning. De vluchtelingen komen immers in België aan vrijwel zonder bezittingen.

Integratie

Wanneer de vluchteling een woonplaats heeft, begint het integratietraject. In een nieuw land komen is veel meer dan een thuis hebben en ingeschreven zijn in de gemeente. Het draait ook om deelnemen aan de maatschappij, een inkomen verwerven, ontmoetingen en verantwoordelijkheden. Hier is tijd voor nodig.

In Vlaanderen wordt de vluchteling naar een onthaalbureau geleid voor verdere cursussen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie alsook voor loopbaanbegeleiding. Ook in Brussel en Wallonië zijn er taalcursussen en mogelijkheden tot maatschappelijke oriëntatie.

Vertrouwen

Bij al deze stappen wordt de vluchteling ondersteund door een begeleider. Deze moet een vertrouwenspersoon worden waar de vluchteling vlot bij terecht kan. Een persoon ook die het overzicht behoudt over het geheel van begeleiding die de vluchteling van verschillende diensten krijgt.

02/09/09

Voor meer info:
Pascale Mertens (pascale@vluchtelingenwerk.be), en www.hervestiging.be
meer info over Irakese vluchtelingen: het rapport vluchtelingen uit Irak in Irak, Syrië en Jordanië

Deel dit artikel