Vluchtelingenwerk Vlaanderen steunt asielzoekers in juridische strijd voor opvang

opvang asielzoekersDe crisis in de asielopvang barstte op 29 april 2009 weer volop open. Ditmaal waren het Vluchtelingenwerk Vlaanderen en CIRÉ die als klokkenluiders optraden en in de media lanceerden dat nieuwe asielzoekers opnieuw naar financiële steun bij de OCMW's werden verwezen, omdat er geen plaats meer is in de materiële opvang. We klaagden aan dat deze financiële steun theoretisch is want dat asielzoekers in de praktijk helemaal geen steun kregen door de weigering van OCMW's om hierin mee te stappen.

Sindsdien is een juridische strijd losgebarsten bij de Brusselse Arbeidsrechtbank. Vluchtelingenwerk en CIRÉ helpen asielzoekers om via de rechtbank hun recht op opvang af te dwingen. De beslissing van Fedasil om nieuwe asielzoekers naar het ocmw te sturen wordt immers geboycot door het ocmw van Brussel, dat de wet naast zich neerlegt en weigert om steunaanvragen zelfs maar te registreren. Daardoor vallen asielzoekers in de praktijk helemaal zonder steun en onderdak: ze krijgen geen opvangplaats van Fedasil maar ook geen financiële steun van het ocmw. De asielzoekers worden zo het slachtoffer van politiek en institutioneel getouwtrek tussen het ocmw van Brussel, Fedasil en het kabinet van minister Arena. Vluchtelingenwerk vindt het ongehoord dat dit soort gevechten ertoe leiden dat de basisrechten van asielzoekers worden geschonden.

Op 30 april en 4 mei werd Fedasil op eenzijdig verzoekschrift veroordeeld tot het onmiddellijk voorzien van opvang voor in totaal ongeveer 15 asielzoekers. Op 5 mei werd het ocmw van Brussel ook op eenzijdig verzoekschrift veroordeeld tot onmiddellijke steun en opvang. Intussen weigert het ocmw van Brussel om de beschikking van de rechter uit te voeren. Het ocmw bijt zich halsstarrig vast in zijn principiële weigering om nieuw binnenkomende asielzoekers steun te verlenen. Vluchtelingenwerk vindt het ronduit shockerend dat een ocmw liever een dwangsom van 250 € per dag betaalt dan een asielzoeker steun te verlenen. Vluchtelingenwerk en CIRÉ dienen ook een klacht in bij de toezichthoudende ministers van het Brussels Gewest tegen de houding van het OCMW.

Vluchtelingenwerk vraagt intussen dat de federale regering dringend maatregelen neemt om plaatsen te creëren in de asielopvang. Op heel korte termijn is er nood aan noodopvang om te verhinderen dat asielzoekers op straat staan. Intussen is die noodopvang al gedeeltelijk verzekerd, door de heropening op 4 mei van het noodopvangcentrum CASU in Brussel. Tegelijk moet begonnen worden met het scheppen van structurele plaatsen, want het duurt enkele weken tot maanden voor die operationeel zijn. Structurele plaatsen kunnen vrijkomen door asielzoekers die al lang in de materiële opvang zitten te laten doorstromen naar financiële steun en door extra plaatsen te openen in de materiële opvang. Indien de regering niet minstens een 2000tal plaatsen extra creëert, zal de opvang binnen enkele weken opnieuw volledig volzet zijn en belanden er opnieuw asielzoekers op straat.

Ten gronde zal de opvangcrisis pas opgelost zijn wanneer de uitstroom uit de opvang op gang komt. De uitstroom ligt nu immers lager dan de instroom, zodat zelfs bij een lage instroom het systeem oververhit geraakt. Het sleutelelement daarvoor is de rondzendbrief regularisatie, die bevroren blijft binnen de regering. Daardoor blijven heel wat kandidaat-regularisanten opvangplaatsen bezetten en is het vrijwel onmogelijk om met niet-regulariseerbare uitgeprocedeerde asielzoekers over terugkeer te spreken.

Lees hier recente persberichten van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: persbericht 30 april 2009, persbericht 29 april 2009

Deel dit artikel