Vluchtelingenwerk vraagt monitoring van de veiligheidssituatie van de teruggestuurde Congolezen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakt zich ernstig zorgen omtrent de veiligheidssituatie van de zeven per charter teruggestuurde Congolezen. 

Diverse gezaghebbende bronnen bevestigen dat het risico op negatieve aandacht van de Congolese overheid bij collectieve uitwijzingen aanzienlijk groter is dan bij individuele verwijderingen.


We vragen de ministers Dewael en De Gucht om, in overeenstemming met de afspraken die werden gemaakt omtrent gedwongen uitwijzingen op de ministerraad van 23 december 1999, werk te maken van een ernstige evaluatie van de veiligheidssituatie van terugkeerders.

Specifiek in het dossier van de zeven gerepatrieerde Congolezen per charter is er nood aan een uitgebreide rapportage aan het parlement omtrent: 

  • het princiepsakkoord dat is afgesloten met DRC omtrent verwijderingen per charter 
  • de omstandigheden die in concreto aanleiding gaven tot het organiseren van de chartervlucht op 18 mei 
  • de omstandigheden van de vlucht en het onthaal in het herkomstland 
  • de verdere monitoring en re├»ntegratie van de betrokkenen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vraagt om repatri├źringen per charter stop te zetten tot een debat ten gronde is gevoerd over de concrete invulling die onze overheid wil geven aan de monitoring van de veiligheidssituatie in de landen van herkomst.


Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Contactpersoon: Katrijn Pauwels 0485/025.264

Deel dit artikel