Vluchtelingenwerk zoekt alternatieven voor detentie in Zweden

Märsta DetentiecentrumEind mei bracht Vluchtelingenwerk Vlaanderen een studiebezoek aan Zweden om er het coachingmodel voor asielzoekers van dichtbij te bekijken. In Zweden begeleidt een coach de asielzoeker van bij het begin van zijn asielprocedure tot op het einde, inclusief de terugkeeropties. Door die humane aanpak zijn er meer mensen die vrijwillig terugkeren zodat ze niet in detentie hoeven. Wel werkt het land met een aantal detentie-alternatieven als intensieve supervisie en meldingsplicht. Die worden goed omkaderd dankzij de permanente begeleiding van de coach. Vluchtelingenwerk sprak ook met de Zweedse administratie voor asielmigratie en met de Politie. Opvallend is dat deze laatste nog altijd kan beslissen om de uitgewezen asielzoeker niet op te sluiten. Ook anders dan in België bepaalt de Zweedse wetgeving een maximumduur voor de opsluiting van kinderen. Die bedraagt 6 dagen. Nog verrassend was het bezoek aan een Zweeds detentiecentrum. De bewoners leven er in aangename ruimtes en hebben toegang tot internet en gsm. Vanuit de filosofie dat mensen zonder papieren geen criminelen zijn worden ze niet onderworpen aan een collectief dagregime. Ook ngo’s en pers krijgen makkelijk toegang tot deze centra.

Binnenkort maakt Vluchtelingenwerk haar beleidsaanbevelingen over het bezoek aan Zweden openbaar.

Site Zweedse Migrationboard - foto's Märsta Detentiecentrum

Meer info:
Pieter Stockmans, beleidsmedewerker terugkeer en detentie, pieter_s@vluchtelingenwerk.be, 02/207 55 07
Isabelle Poppe, beleidsmedewerker opvang, isabelle@vluchtelingenwerk.be, 02/274 00 21.

Deel dit artikel