Voorbije campagne van Broederlijk Delen was een groot succes

Brussel,  maandag 1 april 2013 - Gisteren heeft Broederlijk Delen zijn jaarlijkse vastencampagne afgesloten. De campagne 'Geef Molly een kans ... en stop de honger!' liep van woensdag 13 februari tot en met 31 maart 2013 en focuste op hongerbestrijding in Noord-Oeganda.

 


 

Broederlijkdelen campagneaffiche 2013 "Het verhaal van Molly Ebang maakte het probleem van kleine landbouwers die perioden van honger kennen heel  concreet. Het toonde ook aan dat het werk van onze partnerorganisaties in het Zuiden resultaten opleveren. Dat bracht een enorme dynamiek op gang, zowel bij onze vrijwilligers als bij het bredere publiek", zegt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen.

Duizenden vrijwilligers in heel Vlaanderen hebben zich opnieuw geëngageerd om onze campagneboodschap te verspreiden en tal van activiteiten ten voordele van Broederlijk Delen te organiseren: infoavonden, Koffiestops, sponsortochten, solidaire maaltijden, huis-aan-huisacties en natuurlijk de inleefweken voor onze tien gasten uit Oeganda. "Dit zorgde ervoor dat onze campagne gezien werd én dat onze inkomsten opnieuw toegenomen zijn. Volgens de prognoses heeft de afgelopen campagne ruim 3,5  miljoen euro opgeleverd. Dat is een stijging van 3% in vergelijking tot vorig jaar, ondanks de economische crisis.  Ik wil alle vrijwilligers en schenkers dan ook van harte bedanken voor zoveel inzet en financiële steun", aldus Lieve Herijgers.

Het voedseltekort van 875 miljoen mensen wereldwijd bracht Broederlijk Delen ook op het idee om de mensen in Vlaanderen te laten nadenken over hun eigen omgang met voedsel en hen tips te geven om hun ecologische voedselafdruk te verkleinen. Het leuke  actiemodel was een enorm succes. Alleen al online hebben bijna 15.000 mensen de foodtest gedaan.


Voor meer informatie:

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel