Vredespelgrimage naar Israël / Palestina

Vredespelgrimage naar Israël / Palestina van 3 tot 12 november 2010

Een vredespelgrimage : wat is dat?
De vredespelgrimage is een organisatie van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. Deze reis naar Israël en de Palestijnse gebieden is enerzijds een introductie tot de culturele en historische rijkdom van de regio. Op het programma staan bezoeken aan spirituele, religieuze en historische plaatsen zoals Nazareth, Kafarnaum, Bethlehem en Jeruzalem. Anderzijds is de pelgrimage een kennismaking met de politieke realiteit in de regio. We trekken onder andere naar Ramallah en Hebron en bekijken de situatie op het terrein: de Muur, de nederzettingen en de Palestijnse vluchtelingenkampen. Daar spreken we met vredeskrachten: Israëli's en Palestijnen, joden, moslims en christenen. Stemmen die te weinig gehoord worden en nodig zijn voor een betere toekomst in de regio.

Hoe ziet de voorbereiding en nawerking er uit?
De groep komt twee maal samen om kennis te maken en vertrouwd te raken met de actualiteit en het programma. Deze vredespelgrimage is geen vrijblijvende reis. We willen het bewustzijn over het Israëlisch-Palestijns conflict bij een aantal sociale en maatschappelijke spelers vergroten. De bedoeling is dat de deelnemers hun ervaringen integreren in hun werk: op school, in hun organisatie, in hun parochiale kring, ... Ze krijgen een opleiding om achteraf te getuigen over wat ze ter plaatse zagen.

Al iets concreets over de reis zelf?
Dit is een reis van 8 dagen ter plaatse, in samenwerking met een reisbureau. De reis wordt begeleid door Veronique Vuylsteke (leerkracht godsdienst en vrijwilligster Broederlijk Delen) en Tamar Avraham (Israëlische gids) die het Bijbelse en historische deel voor hun rekening nemen. Brigitte Herremans (Broederlijk Delen-Pax Christi) staat in voor de politieke duiding, het contact met de vredesgroepen en de praktische begeleiding. De reis is fysiek niet erg belastend, het merendeel van de uitstappen gebeurt per bus. Mentaal is de reis wel zwaar, omdat je geconfronteerd wordt met moeilijke situaties en onrecht.

Wie kan er mee?
We zoeken mensen die een engagement willen opnemen:

  • Verantwoordelijken en vrijwilligers van sociale organisaties.
  • Leerkrachten en docenten uit het secundair en hoger onderwijs;
  • Onze achterban en de achterban van andere ngo’s.

Er wordt verwacht dat de deelnemers een (passieve) kennis van het Engels hebben, voor het contact met de vredesactivisten, en bereid zijn om af en toe te stappen.

Deelnamekosten?
De kostprijs bedraagt ongeveer 1200 euro. Hierin zitten alle kosten inbegrepen (vliegtuigticket, verblijf, reisverzekering, maaltijden, transport, gids en fooien).

Data?
Afreisdata:

  • Vertrek op woensdag 3 november om 19u, aankomst in Tel Aviv om 0u20.
  • Terugkeer op vrijdag 12 november om 01 u, aankomst in Brussel om 05u.

Bijeenkomsten:

  • Dinsdag 5 oktober, 19u-21u30: Kennismaking en introductie tot het Bijbelse luik door Bart Paepen en Veronique Vuylsteke. (Pax Christi Vlaanderen, Italiëlei 98 a, Antwerpen)
  • Donderdag 14 oktober, 19u-21u: Introductie tot het politieke luik door Brigitte Herremans en getuigenis van vrijwilliger over vorige vredespelgrimage. (Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165, Brussel)

Hoe kan je inschrijven?
Geïnteresseerden schrijven zich vóór 26 april 2010 in via een inschrijvingsformulier op www.broederlijkdelen.be. Daarnaast sturen ze een motivatiebrief naar Silvia Schouppe silvia.schouppe@broederlijkdelen.be. Aangezien er veel interesse is voor de vredespelgrimage, maakt een comité een selectie van de kandidaten op basis van hun motivatiebrief.

Meer info op www.broederlijkdelen.be, www.paxchristi.be

Deel dit artikel