Wanneer rijstboeren viskwekers worden…

De Vietnamese rijstboeren in de Mekongdelta zijn sterk afhankelijk van een intensief systeem van drie seizoenen rijstteelt per jaar. Daardoor staat de bodem voortdurend onder water, wat leidt tot een enorme hoeveelheid methaanuitstoot en een hoger broeikaseffect.

Daarnaast brengt het intensieve teeltsysteem meer plagen en ziekten met zich mee en moeten de boeren veel chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen gebruiken. Dat zijn geen ingrediënten voor een goede oogst of een duurzaam inkomen. Daarom werkte 11.11.11-lid Rikolto mee aan een gediversifieerd model, waarbij de boeren de rijstteelt afwisselen met visteelt.

Tijdens het hoogwaterseizoen worden er op de gronden dan vis of garnalen gekweekt, terwijl ze in het droogseizoen worden beplant met rijst. Zo gaan de boeren duurzamer om met de gronden en verliezen ze hun inkomen niet.

 

... en landbouwers bakkers

Ook in het Congolese Oost-Kasaï hebben de landbouwers nood aan diversifiëring. In de savanne zetten de boeren vooral in op kleinschalige landbouw, maar door de aanhoudende droogte, de afgelegen woonplaatsen en de slecht onderhouden wegen is het niet eenvoudig om voldoende afzetmarkten te vinden.

Daarom biedt Broederlijk Delen de boeren cursussen aan om een ander vak te leren, zoals brood bakken, en stelt de lidorganisatie microkredieten ter beschikking. Het zijn vooral de vrouwelijke boeren die mee in het programma stappen en de handen uit de mouwen steken. De opgedane kennis geven ze dan door aan vrouwen van andere huishoudens uit hun gemeenschap.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel