Wat zeggen polls in bezette Palestijnse gebieden en Israël?

Hoe reageert de bevolking op de economische boycot van het Westen tegenover de democratisch verkozen Hamas-regering? Wijst zij Hamas aan als schuldige voor de crisis?

Khalil ShikakiIn een interview geeft Khalil Shikaki(foto), directeur van het Palestinian Center for Policy and Survey Research te Ramallah (West-Bank), zijn bevindingen uit recente onderzoeken over wat er leeft binnen de Palestijnse publieke opinie.

De laatste weken is er sprake van de vorming van een regering van nationale eenheid tussen Hamas en Fatah (de partij van de president Mahmoud Abbas). Abbas kreeg hier een aantal toegevingen los van Hamas. Zo verklaarde de eerste minister, Ismail Haniyeh, de akkoorden tussen de PLO en Israël te zullen respecteren (wat impliciet natuurlijk een soort erkenning van Israël is). Dit bericht konden we ook lezen in Haaretz.

Ten tweede wil Hamas ook aansluiting zoeken bij het Arabische vredesvoorstel uit 2002, dat ervan uitgaat dat er overeenkomst is indien alle land bezet sinds 1967 door Israël ontruimd wordt, wat trouwens een VN-resolutie is. Nadien werden andere interpretaties gegeven aan de tekst van Hamas. Bijstellingen werden gevraagd en men verwijst liever naar het document opgesteld door gevangen leiders van Fatah en Hamas, dat ook andere punten bevat dan enkel het Arabische initiatief.

Tegelijkertijd reisde de minister van buitenlandse zaken van Israël, toen het bericht over Hamas’ aanvaarding van het Arabische vredesvoorstel verscheen, prompt naar de VS om te gaan lobbyen tegen dit voorstel.  Omdat het de "roadmap" zou tegen werken, die nota bene nooit door Israël is toegepast. Vervolgens zette ze haar reis verder naar 20 andere landen om de "roadmap nieuw leven in te blazen". De roadmap voorziet onder andere in een bevriezing van alle bouw van nederzettingen, terwijl de bouwplannen onverstoord verder voor honderden nieuwe woningen op bezet gebied.

Shikaki acht een echte eenheidsregering niet mogelijk. Eventueel kan Hamas andere figuren dan de huidige leiding laten plaats nemen naast Fatah.

Over een expliciete erkenning van Israël door Hamas is er geen akkoord met Fatah. Abbas heeft verklaard dat alle onderhandelingen over een eenheidsregering worden gestopt zolang Hamas Israël niet formeel wil erkennen. Een Palestijnse bron zegt dat Abbas onder druk gezet werd door de Amerikanen. In ieder geval is twee derden van de Palestijnen in de bezette gebieden geen voorstander van een onvoorwaardelijke erkenning van Israël.

Voor de Israëlische vredesactivist Uri Avnery is het niet-willen erkennen van Israël ook een religieus probleem voor Hamas, omdat de Islam Palestina beschouwt als een islamistisch wingebied. Juist zoals sommige fundamentalistische joodse groeperingen geloven dat God hun het land gegeven heeft, en dat het weggeven van de Bezette Gebieden een zonde zou zijn. Hamas heeft echter een diplomatieke uitweg voorgesteld: een "Hutna", een wapenstilstand, die jaren en zelfs eeuwen kan duren met Israël.

Shikaki meent dat de bevolking zeer kritisch staat t.o.v. Hamas voor wat betreft "orde en recht" en het niet uitbetalen van de salarissen van de ambtenaren, door het opdrogen van Amerikaanse en Europese hulp en het achterhouden van douanerechten door Israël. Maar dit vertaalt zich niet in een electoraal verlies voor Hamas indien er nieuwe verkiezingen zouden worden gehouden. Hamas heeft nog ongeveer de steun die het bij de vorige verkiezingen had (ongeveer 44 procent van de stemmen). Zelfs al zien we de populariteit van Hamas een beetje afbrokkelen, dit verlies komt Fatah niet ten goede.

Wat betreft de erkenning van Israël en de tweestatenoplossing", staat de publieke opinie tussen Fatah en Hamas. Twee derden van de publieke opinie steunt Hamas om Israël niet onvoorwaardelijk te erkennen. Maar indien een Palestijnse staat naast Israël zou kunnen ontstaan, zou meer dan 75 procent niet alleen Israël willen erkennen maar ook een verzoening tussen de volkeren willen nastreven. Twee derden van de Palestijnen in de bezette gebieden (niet noodzakelijk de miljoenen Palestijnse vluchtelingen die verspreid leven over de wereld) wil zelfs het permanent joodse karakter van de staat Israël erkennen.

Tegelijkertijd werd er in Israël gepeild door het Harry S. Truman Research Institute voor de Vooruitgang van Vrede in de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de Israëli’s voor onderhandelingen is met Hamas. Meer dan 75 procent van zowel Israëli’s als Palestijnen zijn voorstander van een onderhandelde oplossing. Enkele maanden terug was dit niet het geval voor de Israëli’s.

De populariteit van huidig president Abbas is sterk achteruitgegaan. Bij de laatste verkiezingen haalde de man nog meer dan 62 procent van de stemmen nu zou dit nog 30 procent zijn. Toch blijkt hij nog steeds de meest populaire kandidaat te zijn, met Marwan Barghouti (13 procent), enkele Hamas-politici en onafhankelijke kandidaten.

Hoewel een overgrote meerderheid van de Palestijnen hoopt dat de onderhandelingen tussen Abbas en Olmert tot een akkoord zullen leiden, geloven de meesten dat het geweld zal blijven duren en er geen onderhandelingen zullen plaatsvinden.

Meer info: Middenoosten.blogspot.com

13 oktober 2006
Auteur: Rony Baekeland, FOS-vrijwilliger
Contact: rony.baekeland@skynet.be

Bronnen :
www.haaretz.com
www.zope.gush-shalom.org

 

Deel dit artikel