Welke democratische verkiezingen in Honduras ?

De stembussen staan klaar voor zondag 29 november 2009

Na de zogenaamde doorbraak tot onderhandelingen die met het bezoek vanuit Washington werd geforceerd nam de de-facto president het heft nog sterker in handen en organiseerde een bijeenkomst van het Congres waarop werd beslist de verkiezingen te organiseren voor 29 november. De oppositie besloot daarop niet aan de verkiezingen deel te nemen omdat niet is voldaan aan de vooropgestelde eisen : - terugkeer van Zelaya als President, stoppen van de militarisering van het land, vrijheid van werking van de oppositiepartijen, vrijheid van meningsuiting en dus van de communicatiemedia die aan de kant van de oppositie staan.

De inbreuken en schendingen van mensenrechten zijn de voorbije weken toegenomen :

Gisteren vernamen we dat de politie een medewerkster kwam arresteren van onze partnerorganisatie MOMUCLAA in Choloma, onder het voorwendsel dat ze thuis bommen maakte voor de ‘resistencia’. In de voorbije weken werden verschillende personen van de ‘resistencia’ opgepakt of bedreigd.
Dat de repressie is toegenomen en er een klimaat van angst heerst bewijst het communiqué van de internationale missie die deze week ter plaatse is, met o.a. leden van CIFCA waarvan Broederlijk Delen lid is.

Na een eerste missie van Mensenrechtenorganisaties in juli, werd een Internationaal Observatorium voor Mensenrechten opgericht door de deelnemende organisaties in samenwerking met Hondurese mensenrechtenorganisaties. Bij een tweede missie van het internationaal Observatorium de voorbije dagen in Honduras heeft men kunnen vaststellen dat  er ten opzichte van de mensen die aan de kant van de ‘Resistencia’ staan, een echte repressie heerst, een klimaat heerst van angst, van schendingen van mensenrechten en van vervolging van personen. Op 22 oktober vroegen afdelingen van het leger in verschillende gemeenten de namen en adressen op van leden van de ‘resistencia’ die ‘zorgen voor onrust’ in de gemeenschap. In de daaropvolgende weken bezochten zwaar bewapende militairen verschillende gemeenschappen, arresteerden ze leden van de resistencia zonder enig motief of werden deze mensen mishandeld in sommige gevallen.
Wie oproept om niet te gaan stemmen of de verkiezingen te boycotten wordt aangehouden en gestraft en via een communiqué in de pers werd meegedeeld dat wie niet gaat stemmen zal gestraft worden. De leider van het mensenrechtencomité van Honduras werd aangeklaagd en een priester van Salvadoreense oorsprong wordt bedreigd met uitzetting uit het land om deze redenen.
Communicatiemedia die niet de officiële berichtgeving volgen worden bedreigd, hun uitzendingen worden gestoord of volledig uit de eter gehaald. Kritische journalisten worden eveneens reeds maanden bedreigd. Vrijheid van mening bestaat dus niet meer.
Onafhankelijke rechters die kritisch zijn ten overstaan van de de facto regering of die de verdediging opnemen van slachtoffers van de repressie worden bedreig met een disciplinair proces.  Dit betekent dus dat Het Hoog Gerechtshof niet neutraal handelt.

De Verkiezingen dan?
De ‘Resistencia’ en de oppositie houdt voet bij stuk en wil geen verkiezingen zolang het democratisch bestel niet is hersteld en president Zelaya niet in zijn functie is hersteld en er dus geen wettelijk kader is voor het organiseren van verkiezingen. Verder is de vraag of er democratische verkiezingen kunnen plaatshebben in een situatie van militarisering, met oppositiepartijen die gediscrediteerd worden, en waar vrijheid van mening en van verkiezingspropaganda niet vrijuit kan functioneren.
Toch gaat de voorbereiding voor de verkiezingen ongestoord voort en zijn de stembussen over het land verspreid. Er worden overal militairen en politie ingezet.
Een aantal Latijns Amerikaanse landen meldde reeds dat ze de uitslag van deze onwettelijke verkiezingen niet zullen erkennen.
Het standpunt van EUROPA en België is op dit ogenblik : dat mijn ervoor ijvert dat de verkiezingen op een vrije en transparante manier kunnen gehouden worden. Dit is een niet zo duidelijk standpunt en sluit aan bij de lijn van de Verenigde Staten.

De vraag blijft dus of de verkiezingen een oplossing zijn voor het conflict in Honduras, of eerder nog zullen bijdragen tot meer problemen. 

Lees meer over de actualiteit op Honduras op broederlijkdelen.be

Deel dit artikel