Yasuni-initiatief op de helling

  Het project dat de bedoeling heeft om een alternatief te ontwikkelen voor de olieontginning in het natuurpark Yasuní in Ecuador verkeert in een politieke crisis.

Verschillende Belgische ngo's van de Werkgroep Yasuní verstuurden een open brief naar president Correa om hun bezorgdheid over de crisissituatie van het Yasuní-initiatief kenbaar te maken.

Het lag in de bedoeling van de speciale gouvernementele commissie belast met het Yasuní/ITT initiatiefom tijdens de klimaatsconferentie in Kopenhagen een akkoord te tekenen voor de oprichting van het Yasuní-fonds dat onder beheer zou komen van de Verenigde Naties via het UNDP-programma.

Er werd al een hele tijd onderhandeld tussen mogelijke donorlanden – vnl Duitsland en Spanje – over het beheer en de uitbesteding van de fondsen die de internationale gemeenschap zou investeren in Ecuador, ter compensatie van de inkomsten die de Ecuadoraanse staat misloopt door de petroleum van het ITT-block in de ondergrond te laten.

Vorige week lekte uit dat President Correa echter weigerde om zijn handtekening onder het akkoord te plaatsen met het argument dat de voorwaarden voor het gebruik van de fondsen en de verdeling van de beslissingsmacht binnen het fonds een aanslag waren op de soevereiniteit van het land.

Deze argumenten werden echter weerlegd door de leden van de speciale commissie die zich daarenboven erg getroffen voelden door de kritiek van hun president. Zowel de Minister van Buitenlandse Zaken, de voorzitter en enkele leden van de commissie namen vorige week ontslag.

Dit is niet de eerste maar wel de ergste crisis die het initiatief doormaakt sinds het 3 jaar geleden gelanceerd werd. Blijkbaar begint het geduld bij president Correa op te geraken vanwege het moeizaam verlopen van de financiële toezeggingen voor het project door de internationale gemeenschap.

De commissieleden, onze partner en wij zijn van oordeel dat er al wel belangrijke stappen gezet zijn en dat dit soort innoverende projecten gewoonweg meer tijd nodig hebben om doorgang te vinden.
Lees hierde open brief die verzonden werd door het netwerk 'Amazonía por la vida' dat de Ecuadoraanse organisaties verenigd die ijveren voor een moratorium op petroleumexploitatie in het Yasunípark.

Deel dit artikel