Yasuni staat voor een nieuwe maatschappij, zonder petroleum.

De opwarming van het klimaat zal gevolgen hebben voor iedereen, in het Noord maar vooral ook in het Zuiden. De ontwikkelingslanden hebben het minst bijgedragen tot de opwarming maar krijgen wel de zwaarste klappen.

Dat heeft te maken met hun ligging in ecologisch kwetsbare gebieden maar ook met een gebrek aan middelen omadequaatantwoord te bieden aan de uitdagingen die de klimaatswijzigingstelt. Dat alleen al maakt van klimaat harde 11.11.11 materie. In 2011 en 2012 is klimaat het centrale thema van de11.11.11 campagne.

YasuniAcción Ecológica en Oilwatch voeren al jaren campagne tegen petroleumwinning in het Amazonegebied. Enkele jaren geleden lanceerden zij een vernieuwend voorstel: laat de internationale gemeenschap betalen voor de petroleum die in de grond blijft.

Petroleumwinning vergiftigt niet alleen het milieu en de mensen die er wonen, maar fossiele brandstoffen zijn ook verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot. Daarom moeten we naar een maatschappij zonder petroleum.

Bekendste case is het Nationaal Park Yasuní, in het oosten van het Ecuadoriaans Amazonegebied. Het is het grootste natuurpark van het land met een uitzonderlijke biodiversiteit. Er wonen verschillende inheemse volkeren waaronder twee groepen die niet of nauwelijks in contact kwamen met de buitenwereld.
Maar ondanks zijn status als nationaal park, bleef ook Yasuní niet gespaard van olieontginning.

In 2007 nam de Ecuadoraanse regering officieel het voorstel over om geen olie te winnen in een deel van het park, het ITT-gebied. De potentiële inkomsten die de staat hierdoor misloopt worden geschat op 7,2 miljard dollar. Ecuador vraagt de internationale gemeenschap om minstens 50% hiervan bij te dragen in ruil voor het behoud van het woud.
Tegen eind december 2011 zou een eerste 100 miljoen dollar in het Yasuní-fonds moeten verzameld zijn. Zo niet dreigt president Correa ermee toestemming te geven voor de ontginning.

 

Acción Ecológica houdt door publieke acties nog steeds de druk op de ketel om het niet zover te laten komen. Voorzitster Ivonne Yañez: "We mogen niet opgeven. Yasuní staat voor meer dan alleen het Yasuní-park. Het staat model voor een nieuwe maatschappij- zonder petroleum. Lees hieronder het interview met Yvonne.

 

ivonne_yanezHoe kijken jullie naar klimaatverandering?
Het klimaatprobleem is heel complex. Klimaatverandering heeft te maken met hoe we nu produceren, met groeiend kapitalisme, met klimaatonrechtvaardigheid, met een economie die gedreven wordt door fossiele brandstoffen.
Klimaatverandering heeft op verschillende manieren impact en de last ligt in het zuiden. Dat is heel duidelijk. Maar de impact is ook divers in het zuiden. Het gaat niet noodzakelijk over de directe gevolgen van klimaatverandering, zoals tropische stormen, overstromingen en droogte.. maar ook over de verschillende manieren om natuurlijke rijkdommen te exploiteren die de situatie verergeren.

Een voorbeeld: als je mangroven kapt om garnalen te kweken, vererger je de directe impact van klimaatverandering, als je bossen kapt voor hout vergroot je de kwetsbaarheid, als je meer mijnbouw toelaat gaat die meer water gebruiken waardoor de waterschaarste vergroot. En dat is niet een probleem van armoede of van een tropisch klimaat maar van een economisch ontwikkelingsmodel dat wordt gehanteerd.

Vanuit die visie moeten we naar oplossingen kijken. We moeten ons afvragen wat het probleem veroorzaakt. Als het probleem volgt uit de extractie van fossiele brandstoffen moeten we die extractie stoppen en de consumptie ervan in vraag stellen. Vandaar ons standpunt: hou olie en kool in de grond! Op die manier beschermen we niet alleen ecosystemen maar zetten we ook stappen naar een post-olie maatschappij. We helpen zo het noorden om alternatieven te vinden!

Daarnaast is het natuurlijk ook noodzakelijk om de lokale gemeenschappen te steunen die zich verzetten tegen de teloorgang van hun leefomgeving.
Ik weiger ook om van 'klimaatslachtoffers' te spreken. Dat klinkt paternalistisch en houdt het idee in, dat je geld kan geven aan de slachtoffers om het probleem op te lossen. Daarmee vermijd je de fundamentele analyse. In de plaats van klimaatslachtoffers moet je spreken van slachtoffers van het kapitalisme, van een onrechtvaardig internationaal systeem, van een nationaal beleid dat de eigen natuurlijke rijkdommen plundert. Het zijn die structuren die we willen aanvechten en daarin willen we erkend worden.

Men heeft het over geld voor de slachtoffers zodat die zich kunnen aanpassen. Maar moeten wij ons aanpassen aan een probleem dat we niet hebben veroorzaakt? We hebben zelf de kennis, we weten hoe we om moeten gaan met water, met zaaigoed. We hebben dat geld niet nodig. Meer afhankelijkheid is niet de weg. Wat we nodig hebben is een andere levensstijl. In het zuiden en in het noorden. Het zijn de dieper liggende problemen waarvoor we oplossingen moeten zoeken.

 

 

 


Hoe wil Acción Ecologica hiertoe bijdragen?
Onze uitdaging is dubbel.We willen begrip genereren voor onze visie op een klimaatvriendelijk ontwikkelingsmodel, dat rekening houdt met de rechten van de inheemsen en van de natuur, met de mensenrechten enzovoort.
Daarnaast moeten we de 'valse oplossingen' bestrijden die klimaatverandering gebruiken om zaken te doen. Ze willen er geld uit slaan, maar zorgen er ook voor dat er niet ernstig aan het probleem wordt gewerkt.

Valse oplossingen worden ontwikkeld in het belang van het 'groene kapitalisme'. Ze zorgen voor toenemende controle en concentratie en willen daar geld uit slaan. Daarom is Acción Ecologica kritisch tegenover de CO2-handel en tegenover zogenoemde 'environmental services'. Die zijn uitgevonden door het kapitalisme en gaan ervan uit dat alle diensten van de natuur, zoals water of schone lucht, koopwaar zijn.

We zien dat die idee van de natuur als verhandelbaar meer en meer ingang vindt in internationale fora. Verschillende conventies- voor biodiversiteit, rond water enz.- worden samengebracht. Het groene kapitalisme is een strategie om meer controle te krijgen over gronden. Ze maken koopwaar van verschillende bundels van diensten. Dat kan een nieuwe financiële, voedsel- en klimaatcrisis veroorzaken.

 Wat verwacht je van Durban?
Ik verwacht dat er wel een akkoord zal komen- maar één dat niet goed is voor het klimaat noch voor de mensen. Ik hoop natuurlijk op een bindend akkoord voor reductie, zonder valse oplossingen. Een reductie van 60%, wat nodig is volgens de wetenschappers. We moeten terug naar het niveau van emissies van voor de industrialisering. Maar ik vrees dat zal worden beslist om REDD verder te zetten, dat mensenrechten en consultaties uit de richtlijnen zullen verdwijnen. CO2 handel zal verder en verdergaan.. Maar we mogen niet opgeven!

 

 Wat kan 11.11.11 bijdragen?

11.11.11 moet aan het Belgische publiek duidelijk maken dat dit een kwestie is van 'klimaat rechtvaardigheid'. Meer dan 100 jaar heeft de bevolking in de geïndustrialiseerde wereld rijkdom opgebouwd en tegelijk ook een probleem veroorzaakt dat niet alleen haar eigen voortbestaan bedreigt maar ook de mensen in het zuiden en hun cultuur. Wat het probleem bestendigt is de extractie van natuurlijke olie en gas, de mijnbouw, de agro-industrie, hydro-elektrische dammen enz. Dat moet duidelijk gemaakt.

Daarnaast kan 11.11.11 oproepen om consumptiepatronen te wijzigen die gekoppeld zijn aan productiesystemen in noord en zuid. En natuurlijk is het nodig om de lokale strijd te ondersteunen in noord en zuid. Gemeenschappen die die strijd aangaan mogen niet gecriminaliseerd worden.Tot slot nog een woordje over Yasuni. Dat idee om tegen betaling de olie onder de grond te houden is ondertussen een begrip geworden. Hoe verklaar je dit succes?
Yasuni spreekt mensen aan omdat er hoop van uitgaat. Campagnes die schrik aanjagen werken niet mobiliserend. Yasuni staat ook voor meer dan het concrete Yasuni-park. Het staat model voor een nieuwe maatschappij- zonder petroleum. Wij hopen dat de idee ook andere landen gaat besmetten- daarom spreken we van 'yasunizar'.

Interview: Myriam Ceustermans

 

Deel dit artikel