Yasunidos geeft niet op

Met het initiatief Yasuni probeert men het Yasuni natuurdomein in Ecuador te vrijwaren van olie-exploitatie. In Augustus 2013 besloot president Rafael Correa het initiatief stop te zetten.

Het collectief YASunidos, waar 11.11.11-partner Acción Ecológica één van de sturende krachten is, slaagde erin om op 6 maanden tijd 756 291 handtekeningen te verzamelen om referendum te eisen tegen de petroleumexploitatie.

De overhandiging van het verzoekschrift op 12 april mondde uit in een groot overwinningsfeest, maar 60% van de ingediende handtekeningen wordt nu op zeer dubieuze gronden afgekeurd, zodat men niet aan de vereiste quotum komt. 11.11.11 volgt de zaak op.

yasunidos spandoek

De beelden van blijdschap van vorige maand blijven nog in ons hoofd nazinderen. Na de beslissing van Correa in augustus 2013 om het progressieve Yasuní initiatief te begraven, was er plots weer hoop.

Het collectief YASunidos, waar onze partner Acción Ecológica een belangrijke rol in speelt, slaagde erin om op 6 maanden tijd 756 291 handtekeningen te verzamelen om referendum te eisen tegen de petroleumexploitatie in één van de meest biodiverse plekken ter wereld, temidden in de groene long waar u en ik afhankelijk van zijn.
  Maar 60% van de ingediende handtekeningen werd op zeer dubieuze gronden afgekeurd.
Onder het toeziend oog van honderden sympathisanten en activisten, begeleid door feestelijke drums, werden de handtekeningen van 756 291 Ecuadoriaanse burgers afgeleverd aan de Nationale Kiesraad op 12 april laatstleden. Een ongeziene prestatie.  Het was euforie voor 1 dag. We wisten wel dat dit slechts een eerste thuisgehaalde slag was in een hele strijd. Dat er nog een lange weg te gaan was. Dat we alert moesten zijn om de transparentie en de eerlijkheid van het controleproces van de Kiesraad te garanderen.

 

 

Gebrek aan transparantie


Transparentie en eerlijkheid van het proces, net daar knelt nu het schoentje,  temeer doordat de 'neutraliteit' van de bevoegde instantie niet echt gerespecteerd werd de afgelopen maanden.

De afspraak was dat vrijwilligers van YASunidos als waarnemers zouden toezien op de controle van de handtekeningen om onregelmatigheden en willekeurige afkeuringen te vermijden. 

Slechts enkele dagen na de aanvang van het proces werd deze afspraak verbroken aan de kant van de Nationale Kiesraad: de belangrijkste doos, die de kopieën van de identiteitskaarten bevatte, werd opengemaakt zonder aanwezigheid van de waarnemers en verdween daarna voor onbepaalde tijd; verschillende waarnemers werden toegang geweigerd tot de gebouwen van de Kiesraad; de waarnemers mochten niet spreken met de controleurs, noch mochten ze onregelmatigheden filmen of fotograferen; er doken op geheimzinnige wijze lege formulieren op; en volgens berekeningen (aantal dagen en personeel) zouden 200 grafologen elke 40 seconden 2995 handtekeningen gecontroleerd hebben (een puike prestatie).

Resultaat van dit ondoorzichtig en, in de woorden van YASunidos, frauduleus proces: ongeveer 60% van de ingediende handtekeningen werd afgekeurd en slechts 359761 van de 584 116 die er nodig zijn, zijn door Nationale Kiesraad aanvaard.

 Deze officiële berichtgeving van de Nationale Kiesraad is een zware klap in het gezicht van de vele activisten die zich al maanden (en jaren) actief inzetten om de petroleumexploitatie in Yasuní tegen te gaan, maar ook voor de 756 291 Ecuadoriaanse burgers die hun recht op directe inspraak wilden laten gelden.

De YASunidos lieten echter al weten dat ze legale stappen zullen zetten om de handtekeningen te verdedigen. Ook zullen er in heel het land vredevolle manifestaties georganiseerd worden.

 

 yasunidos franse revolutie

 

 

Nog niet uitgeteld


Was het hele Yasuní verhaal een kroniek van de aangekondigde etno- en ecocide? "Ja" zullen we veel sceptici horen antwoorden, "jaren verloren werk en inspanningen voor iets waar we de uitkomst al lang van wisten". Maar met de woorden van milieu-activist Jim Shultz weerleggen we graag dit defaitisme: "It is good to mourn for what's being lost. But giving up just gives the fossil fuel industry what it wants. [...] What is truly possible never reveals itself until we take the risk to seek it. "

Ondanks alle obstakels zijn de YASunidos en Acción Ecológica nog niet uitgeteld. Altijd slagen ze erin nieuwe moed en nieuwe initiatieven naar boven te halen, om Yasuni te sparen van de sociale en ecologische verwoesting die olieontginning met zich mee zou brengen.


Felien De Smedt, 11.11.11 Zuidkantoor Peru
Fotos: Felien De Smedt en Freya Rondelez


Meer info:

11.be

Deel dit artikel