Zimbabwe: vakbondsleiders gearresteerd

Op zaterdag 8/11 zijn vijf vakbondsleiders gearresteerd, waaronder Lovemore Matombo, de voorzitter van de Zimbabwaanse vakbondskoepel ZCTU, partner van fos.

lovemoreEr zijn aanwijzingen dat ze zullen worden aangeklaagd voor het houden van een onaangekondigde meeting. Nochtans vallen vakbonden niet onder de organisaties die de politie moeten informeren over hun meetings. Deze arrestatie is duidelijk een schending van de vrijheid van vereniging, een recht dat door een verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) wordt beschermd – een verdrag dat ook door de regering van Zimbabwe is geratificeerd.

Naast deze arrestatie zijn er ook andere tekenen dat de vakbondsrepressie wordt opgedreven. Op 3 november werd een aanval gepleegd op het huis van Gertrude Hambira, Algemeen Secretaris van de landarbeidersvakbond GAPWUZ, ook een partner van fos en een bij de ZCTU aangesloten vakbond. Ook werden de 32 ZCTU-activisten, die vorig jaar gearresteerd zijn tijdens een vreedzame demonstratie, opgeroepen om op 10 november te verschijnen voor de rechter. Ter plaatse kregen ze te horen dat de zitting niet doorging.

Het lijkt erop dat er nieuw leven wordt ingeblazen in de processen tegen ZCTU die als afgesloten werden beschouwd. Zo zullen de leiders en enkele stafleden van de ZCTU op 23 november 2009 voor de rechter verschijnen wegens beschuldigingen van verduisteren van buitenlandse valuta. Deze zaak werd verworpen wegens gebrek aan bewijs, maar wordt nu herbekeken.

“Het klimaat van intimidatie en pesterijen in Zimbabwe zorgt voor extreem slechte omstandigheden voor de vakbondsleden om hun rechten uit te oefenen” aldus Guy Ryder, algemeen secretaris van het Internationaal Vakverbond (IVV). “We hoopten dat de oprichting van een eenheidsregering die zich toelegt op mensenrechtenhervorming, ervoor zou zorgen dat vakbondsrepressie tot het verleden behoorde. Maar dit is duidelijk niet het geval.”

In een brief (http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Matombo_arrested_09-11-09.pdf) aan de Zimbabwaanse autoriteiten maant het IVV president Mugabe aan om de IAO-onderzoekscommissie op de hoogte te brengen en om de vakbondsleiders onmiddellijk vrij te laten.

Eind oktober werd de VN-rapporteur voor folteringen, Manfred Nowak, op de luchthaven van Zimbabwe tegengehouden en naar Zuid-Afrika teruggestuurd.
FOS DOOR:

Deel dit artikel