Ecuador

De voorbije jaren werden in Ecuador heel wat hervormingen doorgevoerd. Het budget voor onderwijs verdubbelde, er werd stevig geïnvesteerd in de gezondheidssector en in de woningbouw. De economie groeide met ongeveer 5% per jaar. Dat maakte van Ecuador een ‘hoog midden-inkomensland’, hoewel een kwart van de bevolking nog steeds in armoede leeft. En er is ook nog een andere keerzijde aan dit verhaal.

Het huidige beleidis  bijna volledig afhankelijk van de overexploitatie van natuurlijke rijkdommen. De druk om nieuwe gebieden van het Amazonegebied open te stellen voor oliewinning is groot. Dit heeft een grote impact op de lokale gemeenschappen en het milieu.

Basisorganisaties, waaronder onze partners, stellen deze roofbouw op mens en milieu in vraag.  Acción Ecológica stelt het huidige ontwikkelingsmodel op basis van petroleum in vraag en werkt rond de bescherming van de biodiversiteit en de collectieve rechten van de inheemse volkeren. INREDH biedt juridische steun aan milieu- en mensenrechtenactivisten en is actief rond 'criminalisering van het protest'. Het netwerk CEDENMA verricht beleidswerk rond natuurbehoud en klimaatverandering. CDES werkt rond fiscale rechtvaardigheid, regionale integratie en alternatieven voor de vrijhandelsakkoorden.