Verslag James Galbraith - 5 november

Nooit eerder was er zoveel rijkdom in de wereld en toch zien we dat de kloof tussen arm en rijk sterk toeneemt. Tijd voor een ontmoeting met James Galbraith.

Galbraith is bezieler van het University of Texas Inequality Project en auteur van oa 'Inequality and Instability' en 'The Predator State'. Zijn nieuwste, 'The End of Normal, the Great Crisis and the Future of Growth', verscheen in september 2014.

"Net zoals de bloeddruk kan de ongelijkheid onder controle worden gebracht" 
Prof. James Galbraith

Ongelijkheid neemt toe en neemt in grote delen van de wereld schrikbarende proporties aan. Van gelijke kansen voor iedereen is absoluut geen sprake.

Op woensdag 5 november was Prof. James Galbraith te gast in Brussel voor een 11.debat. Na een bevlogen lezing met veel cijfers en feiten, volgde een boeiend debat met Prof. Ive Marx (Universiteit Antwerpen) olv Jan-Frederik Abbeloos, journalist bij De Standaard. Beide professoren lieten hun licht schijnen op het probleem van ongelijkheid en presenteerden hun oplossingen.


Ongelijkheid is als hoge bloeddruk

Een opvallende vaststelling tijdens het debat was dat ongelijkheid geen natuurwet is. Het is een 'gemaakt' probleem dat gerepareerd kan worden.

James Galbraith maakt de vergelijking met een hoge bloeddruk. Als die te hoog is, is dat nefast voor de gezondheid, maar je kan hem wel in bedwang houden door je levensstijl aan te passen. Ook voor ongelijkheid dringt een aanpassing van de levensstijl zich op. Een aanpassing die politieke keuzes vergt.

Naar aanleiding van het debat maakte 11.11.11 ook een achtergronddossier rond ongelijkheid. In het dossier analyseren we de ongelijkheid in de wereld vandaag en doen we concrete aanbevelingen voor meer evenwicht.

Concreet schuiven we drie noodzakelijke shifts naar voor: meer inclusieve ontwikkeling met een sterke plaats voor herverdeling, waardig werk en volwaardige sociale bescherming en tenslotte een beleid dat sterk steunt op mensenrechten.

Wat na 2015?

Momenteel loopt ook het internationaal debat over de nieuwe doelstellingen voor duurzame ontwikkeling na 2015. Eind dat jaar lopen immers de bekende Millenniumdoelstellingen af.

Voor 11.11.11 moet er in de nieuwe doelstellingen ook een komen specifiek rond ongelijkheid. Bovendien is het raadzaam om ongelijkheid als rode draad te hanteren in alle doelstellingen.

Oude recepten die werken

Een aanpak die ook James Galbraith tijdens het debat onderschreef. Voor Galbraith moeten we teruggrijpen naar recepten die hun deugdelijkheid al bewezen hebben: investeren in onderwijs, sociale zekerheid en gezondheidszorg.

Over de 'wereldwijde vermogensbelasting' van Piketty was Galbraith kritischer vanwege te utopisch. Dat betekent niet dat we geen concreet werk moeten maken van een rechtvaardige fiscaliteit, bijvoorbeeld door de achterpoortjes te sluiten waarlangs multinationals aan de fiscus ontsnappen.

In de media

11Dossier

Deel dit artikel