Gelijkheid maakt ons sterker

Lezing door Prof. Richard Wilkinson

Wilkinson lezing

Ongelijke samenlevingen zijn slecht voor iedereen, zowel voor de rijken als de armen. Richard Wilkinson

Ongelijkheid is een groot sociaal probleem dat niet alleen aanleiding geeft tot een verhit publiek debat maar ook tot serieuze maatschappelijke problemen. Zo stelt Prof. Richard Wilkinson in zijn boek ' The Spirit Level, Why Greater Equality Makes Societies Stronger' dat hij samen met Kate Pickett schreef. Daarin betogen zij dat samenlevingen met een meer gelijke verdeling van inkomens een beter gezondheidspeil kennen, minder sociale problemen hebben en meer cohesie vertonen dan samenlevingen waarin de kloof tussen arm en rijk groter is.

Dit boek, dat in 23 talen werd vertaald, is het resultaat van meer dan 30 jaar wetenschappelijk en baanbrekend onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van ongelijkheid. Maar Wilkinson zoekt ook naar oplossingen, die hij in de lezing uitvoerig zal toelichten.

Herbekijk het 11.debat met Richard Wilkinson

Op 19 november 2015 nodigde 11.11.11 professor Wilkinson uit voor een lezing in Bozar. Herbekijk hier de volledige lezing

Na de lezing werd professor Wilkinson geïnterviewd door Jan-Frederik Abbeloos, journalist bij De Standaard.

 

Bio

Richard Wilkinson (1943) is een Brits hoogleraar sociale epidemiologie aan de universiteit van Nottingham en onderzoeker naar de maatschappelijke effecten van sociale ongelijkheid. Grote bekendheid verwierf hij met het boek The Spirit Level, Why Greater Equality Makes Societies Stronger, dat hij samen met Kate Pickett publiceerde. In 2009 stichtten Wilkinson en Pickett The Equality Trust, een instituut dat de voordelen van meer sociale gelijkheid en minder inkomensongelijkheid in samenlevingen wil tonen.

Een organisatie van 11.11.11 en Bozar AGORA
In het kader van 'Brusselse dagen / Journées de Bruxelles / Brussels Days' van Le Nouvel Observateur, Le Soir en De Standaard

.logos-debat-wilkinson

Cover The Spirit Level by Richard Wilkinson

Meer

Achtergrond

Twitter

Deel dit artikel