Eén maand om engagement Klimaatfonds hard te maken

Premier Michel bevestigde het belang van internationale klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden

Premier Michel mocht het woord nemen op de Climate Action Summit in New York. In tegenstelling tot verschillende landen die een concrete belofte deden voor het Green Climate Fund, koos onze premier voor de veilige optie: hij bevestigde het belang van het fonds om vervolgens de vraag aan het parlement voor een verdubbeling van inspanningen voor te leggen. Daarvoor is er een concrete deadline: 24-25 oktober. Dan vindt een formele 'pledging' sessie van het fonds plaats in Parijs. De premier heeft dus nog een maand om zijn belofte hard te maken.

Een speech geven op de Climate Action Summit was enkel mogelijk als je land iets aan te kondigen had. Het was afwachten wat België zou zeggen. Zoals verwacht heeft ons land zich niet geëngageerd voor een hogere klimaatambitie of concrete plannen voor een eerlijk klimaatbeleid. Maar premier Michel bevestigde wel het belang van de internationale klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. Zo kondigde hij een extra bijdrage aan voor het Least Developed Countries Fund van 15 miljoen euro. Dat fonds legt de focus op de grootste noden van de meest kwetsbare landen. Het is daarom belangrijk dat België het blijft steunen dus.

Maar de vraag was vooral wat België zou zeggen over het Green Climate Fund. Dat fonds werd in 2009 opgericht om het belangrijkste klimaatfonds voor ontwikkelingslanden te worden. Er loopt een formeel proces om de middelen van het fonds aan te vullen. Heel wat landen deden al concrete aankondigingen, zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Daarover bleef onze premier eerder vaag. Hij bevestigde dat hij het fonds belangrijk vindt en dat onze bijdrage eraan zal 'blijven toenemen' om vervolgens over een verdubbeling van de inspanningen te spreken, die wel eerst langs het parlement zou moeten passeren.

Minstens een verdubbeling is wat onder meer 11.11.11 en de Klimaatcoalitie hadden gevraagd. Dat betekent op Belgisch niveau minstens 160 miljoen euro, al nam hij dat cijfer zelf niet in de mond. De entourage van de premier bevestigde dat het onze vraag is die hem over de streep heeft getrokken om dit aan te kondigen. Fijn. Maar het blijft jammer dat hij de vraag niet eerder stelde aan het parlement, zodat hij in New York écht iets kon aankondigen.

Ons land reageerde immers nog niet adequaat op de massamobilisaties van de afgelopen maanden. De Klimaatcoalitie lanceerde daarom een aftelklok van 100 dagen om te reageren op de klimaatcrisis, voor het einde van het jaar met andere woorden. Voldoende bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering maakt daar onlosmakelijk deel van uit. Kwetsbare landen kampen immers nu al met de gevolgen van de crisis die zij bovendien niet veroorzaakt hebben.

11.11.11 vraagt de premier en de verschillende parlementen (voor de regeringen in lopende zaken) om snel te handelen, zodat eind oktober een echt Belgisch engagement kan aangekondigd worden. Een verdubbeling van de respectieve bijdragen van de federale overheid en de regio's betekent minstens 120 miljoen voor de federale overheid, 17,5 miljoen euro voor Vlaanderen, 19,5 miljoen voor Wallonië en 6,5 miljoen euro van Brussel (berekend volgens de officieel afgesproken wisselkoers voor het GCF replenishment voor de EUR: 0.88793). Het gaat hier om minimumbedragen, gezien de noden van ontwikkelingslanden. Bovendien is het belangrijk dat er voor deze bijdragen extra middelen voorzien worden, bijvoorbeeld van de inkomsten uit de Europese emissiehandel, zodat ze niet wegen op het budget voorzien voor ontwikkelingssamenwerking.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels