2018: #AllemaalMensen onderweg naar beter - Financieel verslag

2018: #AllemaalMensen onderweg naar beter - Financieel verslag

Ook in 2018 voerden we verder campagne voor een menselijk migratiebeleid. Samen met onze campagnepartners, vrijwilligers en schenkers toonden we aan dat er wel degelijk een draagvlak is voor een menselijk migratiebeleid. Ook op sociale media scoorde onze campagne sterk.

Onze jaarlijkse actie in november is een echt hoogtepunt, al doen we het ganse jaar aan fondsenwerving. Zo slaagden we er in 2018 in 5.459.121,18 euro in te zamelen. Dat is ongeveer een status quo ten opzichte van 2017 en 2016.

Dat bedrag maakt ons fier en dankbaar, want aan dit mooi resultaat hebben veel mensen hard gewerkt. Het past dan ook om alle 20.000 vrijwilligers van harte te bedanken voor hun belangeloze inzet. Dankzij de opbrengsten van onze campagne kunnen onze partnerorganisaties in Noord en Zuid werken aan de oorzaken van gedwongen migratie en ijveren voor een humaan migratiebeleid.

Dit is het financieel verslag van de 11.11.11-campagne van 2018. Het is een gedetailleerd overzicht van de diverse opbrengsten per provincie en per gemeente. Ook nationale campagneopbrengsten zoals de merchandising werden op-genomen.

Naast de (lokale) fondsenwerving en de merchandising heeft 11.11.11 ook andere inkomsten, vooral uit federale overheids-subsidies. Een volledig overzicht van alle opbrengsten en kos-ten vind je in ons activiteitenverslag '11.11.11 in 2018'

Deel dit artikel