Genderbewustzijn integreren in de niet-gouvernementele samenwerking

Inspiratiegids voor communicatie / beleidswerk/educatie / beweging / beurzen

gender-inspiratiegids

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog niet verdwenen, in tegendeel ze is overal ter wereld aanwezig.

Enkele sprekende cijfers :

  • Één op drie vrouwen in de wereld wordt op een bepaald moment in haar leven geconfronteerd met fysiek en/of seksueel geweld, meestal door een partner of ex-partner.
  • 2,6 miljard vrouwen en meisjes leven in een land waar verkrachting niet expliciet strafbaar is.
  • De structurele ongelijkheden blijven bestaan : gemiddeld verdienen vrouwen 23% minder dan mannen. In ontwikkelingslanden werken tot 75% van de vrouwen in de informele sector of doen werk dat niet beschermd is.

Aan het huidige ritme zal het nog 170 jaar duren om op professioneel vlak tot gelijkheid te komen. Dat is lang, veel te lang...

Anderzijds houden sommige politieke vertegenwoordigers zeer conservatieve discours, die doen vrezen voor een terugval van de vrouwenrechten die sinds vele tientallen jaren verworven werden evenals van de LGTBQIA+ rechten.

Actie is dringend nodig. Genderongelijkheid is structureel, neemt vele gedaanten aan en komt voor in alle samenlevingen en milieus. Om daar iets aan te doen moeten we de mentaliteit, het gedrag en de waarden die we als samenleving delen grondig veranderen. Dat vraagt dat we ook onze eigen stereotypen onder ogen zien over vrouwen en mannen.

Het maatschappelijk belang van het thema, de evolutie van de publieke opinie en het engagement rond het thema maakte dat de actoren van de civiele samenleving (ngo's en institutionele actoren) hun krachten bundelen om over te gaan tot concrete acties en meer samen te werken voor gendergelijkheid.

Download hier de inspiratiegids 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels