In gesprek met je nieuwe bestuur: tips & tricks

640 px lokaal mondiaal

Heb je plannen om in gesprek te gaan met je nieuwe bestuur, maar wat koudwatervrees? We lijsten enkele eenvoudige tips & tricks op om je op weg te helpen.

Weeg mee op het beleid

Er zijn 3 factoren die hierbij een rol spelen: inhoudelijke input, een draagvlak en goede communicatie (Q x D x C). Denk goed na over al deze elementen. Ze spelen niet enkel nu een rol, maar zijn van belang gedurende het hele proces van beleidsbeïnvloeding en opvolging.

Vraag zo snel mogelijk een gesprek aan met je schepen

Beter vroeg dan laat! Je kan je schepen uitnodigen op een GROS-vergadering of een delegatie afvaardigen. Maak goede afspraken vooraf over wie het woord voert. Wanneer je schepen vorige legislatuur ook al zetelde, kan je hem bedanken voor verworvenheden en hem aanmoedigen om voort te bouwen op zijn succes. Een nieuwe schepen bouwt evenzeer graag verder op succes uit het verleden. Speel die sterke punten en jullie traditie uit. Een beetje stoefen kan soms geen kwaad. Misschien doen we dat zelfs te weinig?

Tip!
-Nodig je schepen uit voor een laagdrempelige ontmoeting. Bijvoorbeeld een gepland evenement dat veel mensen zal lokken.
-Leg linken met de andere bevoegdheden van de schepen. 

Bereid je inhoudelijk goed voor

Zorg dat je weet waarover je spreekt. De tijd van een nieuwe schepen is schaars, dus zorg dat je onderling goed afspreekt wat je boodschap is en wat je wil bereiken met het gesprek. Je bereikt een groter effect door enkele realistische punten concreet aan te kaarten in plaats van de nieuwe schepen met een hele waslijst te overvallen.

Tip! 11.11.11 bundelde een aantal argumenten voor Lokaal  Mondiaal Beleid

Toon jullie medestanders

Je staat er niet alleen voor. Ga voor elke beleidsaanbeveling op zoek naar partners die jullie kunnen steunen. De kracht van het getal is een mooie troef! Sla bruggen naar het jeugdwerk, de transitiebeweging, milieubeweging, andere adviesraden, onderwijs, ... Samen bereik je meer. Jullie gaven tijdens de vormingenreeks hieromtrent reeds heel wat voorbeelden. 

Tip! Geef je nieuwe schepen de boodschap de jullie als GROS telkens ook een achterban en een vrijwilligersploeg vertegenwoordigen.

Voorbeelden lokaal mondiaal beleid

Team Lokaal Mondiaal Beleid van 11.11.11 bundelt goede voorbeelden uit de praktijk. Ontdek hoe GROSsen en het middenveld in andere steden en gemeenten aan beleidsbe├»nvloeding doen en op zoek gaan naar medestanders. 

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels