Wereldburgerschapseducatie

11.11.11 werkt rond wereldburgerschapseducatie en ondersteunt organisaties die hier rond actief zijn. Zowel binnen als buiten het leerplichtonderwijs. Daarnaast begeleiden we scholen rond thema's zoals klimaat, migratie, duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) en internationale samenwerking.